Dialogové okno Předvolby modelování databáze (karta Logické modely – různé)

Tyto možnosti slouží k nastavení výchozích hodnot, které bude aplikace Microsoft Office Visio používat pro všechny relace modelování databáze, dokud nebudou nastaveny nové výchozí hodnoty.

Šířit při přidání

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete vytvořit vztah cizího klíče při spojení dvou tabulek čarou vztahu. Při zaškrtnutí tohoto políčka bude vytvořen nový sloupec v podřízené tabulce a bude určen vztah cizího klíče mezi dvěma tabulkami.

Pokud je zaškrtnutí tohoto políčka zrušeno, bude vytvořen vztah nadřazený-podřízený, ale model nebude sémanticky platný, dokud nezměníte vztah tak, aby spojoval nadřazený sloupec s podřízeným. Poté můžete vytvořit vztah cizího klíče se sloupcem, jehož název bude odlišný od názvu nadřazeného sloupce.

Šířit při odstranění

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete odstranit všechny sloupce cizího klíče z podřízené tabulky při odstranění definovaného vztahu cizího klíče z modelu.

Pokud je zaškrtnutí tohoto políčka zrušeno, bude odstraněn pouze vztah a všechny sloupce zadané jako cizí klíče budou ponechány v podřízené tabulce.

Řešení konfliktů s názvy

Klepněte na chování, které má být použito při přidání cizího klíče se stejným názvem, jako je název sloupce, který již existuje v podřízené tabulce.

Entita

Zadejte předponu, která bude sloužit k vytvoření výchozího konceptuálního názvu tabulky.

Atribut

Zadejte předponu, která bude sloužit k vytvoření výchozího konceptuálního názvu sloupce.

Tabulka

Zadejte předponu, která bude sloužit k vytvoření výchozího fyzického názvu tabulky.

Sloupec

Zadejte předponu, která bude sloužit k vytvoření výchozího fyzického názvu sloupce.

Typ

Zadejte předponu, která bude sloužit k vytvoření výchozího názvu typu.

Pole

Zadejte předponu, která bude sloužit k vytvoření výchozího fyzického názvu pole.

Primární klíč

U logického modelu zadejte příponu, která má být připojena ke všem názvům primárních klíčů.

Cizí klíč

U logického modelu zadejte příponu, která má být připojena ke všem názvům cizích klíčů.

Index

U logického modelu zadejte příponu, která má být připojena ke všem názvům indexů.

Alternativní klíč

U logického modelu zadejte příponu, která má být připojena ke všem názvům alternativních klíčů.

Možnost generování názvu CK

Klepněte na požadovaný způsob automatického generování názvů cizích klíčů. Použitou příponou je text zadaný v poli Cizí klíč ve skupinovém rámečku Výchozí přípony názvů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×