Dialogové okno Otevřít ze serveru Microsoft Office Project

Dialogové okno Otevřít ze serveru Microsoft Office Project se používá k otevření nebo vložení projektu ze serveru Microsoft Office Project. Můžete:

  • Rezervovat projekt typu Pro čtení i zápis k provádění změn.

  • Zobrazit projekt typu Pro čtení i zápisJen pro čtení.

  • Seskupit seznam projektů podle Kódy osnovy a jiných kritérií projektu organizace.

  • Vložit projekt mezi ostatní projekty.

Zobrazení dialogového okna

V nabídce Soubor klepněte na příkaz Otevřít. Aplikace Microsoft Office Project může zobrazit okno požadující přihlášení. V případě potřeby zadejte ID uživatele a heslo a klepněte na tlačítko OK. Můžete také v nabídce Vložit klepnout na příkaz Projekt. V případě potřeby se přihlaste a klepněte na tlačítko OK.

Podrobnosti

Uspořádání projektu

Tlačítko Seskupit podle:     Zobrazí seznam dostupných kategorií pro Skupina seznamu projektů v tabulce. Například pokud byly nastaveny kódy osnovy projektu organizace, můžete projekty uspořádat podle těchto kódů.

Tlačítko Trvale odstranit projekt:     Button image   Odstraní vybraný projekt ze serveru Project. Toto tlačítko je dostupné, jen když máte Správce serveru přiděleno Oprávnění odstraňovat projekty.

Tabulka projektu

Název:     Zobrazuje název projektu.

Tlačítko Verze:     Zobrazuje Verze projektu. Verze projektů se mohou používat k archivaci projektů, modelování projektů nebo navrhnutí projektu. Existují tři typy verzí: publikované, archivované a offline. Každý projekt může mít jen jednu publikovanou verzi.

Tlačítko Rezervováno?     Indikuje, zda je projekt aktuálně Rezervace.

Tlačítko Rezervováno kým:     Pokud je projekt rezervován, zobrazí jméno uživatele, který jej rezervoval.

Tlačítko Naposledy změněno:     Zobrazí datum a čas poslední změny projektu.

Možnosti otevření

Přepínač Zobrazit (jen pro čtení):     Určuje, že chcete vybraný projekt otevřít v režimu jen pro čtení, takže jej můžete prohlížet, ale ne měnit. Vyberete-li tuto možnost, projekty, které jsou pro vás v režimu jen pro čtení nedostupné pro zobrazení, se zobrazí Pro čtení i zápisJen pro čteníPoložka zobrazená šedě.

Přepínač Rezervovat (čtení i zápis):     Určuje, že chcete vybraný projekt rezervovat, abyste mohli provést změny. Vyberete-li tuto možnost, projekty, které jsou pro vás nedostupné pro rezervování, se zobrazí šedě. Tato možnost je zvolena ve výchozím nastavení.

Tlačítko Otevřít ze souboru:     Zobrazí dialogové okno Otevřít, které lze použít k otevření místního projektu, nikoliv projektu ze serveru.

Poznámka : Totéž dialogové okno se zobrazí, ať projekt otvíráte, nebo projekt vkládáte do jiného projektu. Při vkládání projektu se tlačítko Otevřít změní na Vložit a tlačítko Otevřít ze souboru na Vložit ze souboru.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×