Dialogové okno Organizátor

Dialogové okno Organizátor slouží k přesouvání prvků projektu (například zobrazení, sestav a panelů nástrojů) mezi dvěma místními soubory nebo mezi místním souborem a Globální soubor. Dialogové okno Organizátor lze použít také k přejmenování a odstranění prvků v místním souboru nebo globální šabloně.

Používáte-li Microsoft Office Project Server 2007, můžete okno Organizátor použít k přesunutí prvků projektu do souboru Globální šablona organizace a opačným směrem. Můžete například vytvořit novou tabulku v projektu organizace nebo dokonce i v místním projektu. Pomocí dialogového okna Organizátor lze kopírovat tabulku do jiných projektů organizace. Máte-li příslušná Oprávnění, můžete pomocí dialogového okna Organizátor zkopírovat tabulku do souboru globální šablony organizace a potom ji zpřístupnit ve všech projektech organizace.

Dialogové okno Organizátor lze použít ke kopírování, přejmenování nebo odstranění některého z následujících 11 prvků, které jsou uvedeny v příslušných tabulkách:

 • Zobrazení,

 • Sestava,

 • Modul,

 • Formulář,

 • Tabulka,

 • Filtr,

 • Pracovní doba,

 • Panel nástrojů,

 • Mapa,

 • Pole,

 • Skupina.

Zobrazení dialogového okna

V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Organizátor. Klepněte na kartu prvku, který chcete zkopírovat, přejmenovat nebo odstranit.

Podrobnosti

Prvky v globálním souboru

Globální:    V tomto poli jsou uvedeny všechny položky dostupné pro aktuálně vybraný prvek. Například na kartě Zobrazení jsou zobrazena všechna zobrazení, která jsou dostupná v globálním souboru projektu. Tento seznam obsahuje všechna zobrazení dostupná ve všech nově vytvářených projektech. Je-li vybrána karta Filtry, jsou v tomto seznamu zobrazeny všechny filtry uložené v globálním souboru, které jsou tak k dispozici ve všech nově vytvořených projektech. To platí také pro všechny ostatní prvky: sestavy, moduly, vlastní formuláře, tabulky, kalendáře, panely nástrojů, mapování pro import a export, vlastní pole a skupiny. Vyberte položku, kterou chcete zkopírovat do místního projektu, globálně přejmenovat nebo odstranit z globálního souboru. Pokud pracujete s projektem organizace, je toto pole označeno popiskem Globální projekt (údaje organizace bez mezipaměti). Pracujete-li s místním projektem, je pole označeno popiskemGLOBAL.MPT.

Dostupné v:    Vyberte položku GLOBAL.MPT, Globální projekt (údaje organizace bez mezipaměti) nebo název libovolného otevřeného projektu. Vybraná položka určuje, které položky jsou zobrazeny v horním poli. Můžete kopírovat položky z jiného projektu (nebo globálního souboru) a přejmenovávat je nebo odstraňovat. Ve výchozím nastavení je vybrán globální soubor.

Prvky v aktuálním souboru

Aktuální soubor:    V tomto poli jsou uvedeny všechny položky dostupné pro aktuálně vybraný prvek. Například na kartě Sestavy jsou zobrazeny všechny vlastní sestavy, které jsou dostupné v aktuálním souboru projektu. Na kartě Skupiny jsou uvedeny všechny vlastní skupiny vytvořené v tomto projektu. To platí také pro všechny ostatní prvky vytvořené v daném souboru: zobrazení, filtry, moduly, formuláře, tabulky, kalendáře, panely nástrojů, mapování a pole. Vyberte v seznamu položku, kterou chcete zkopírovat do souboru global.mpt, aby ji bylo možné zpřístupnit pro všechny další nově vytvářené projekty. Položku lze také přejmenovat nebo odstranit.

Dostupné v:    Vyberte název otevřeného projektu, položku Globální projekt (údaje organizace bez mezipaměti) nebo soubor GLOBAL.MPT. Vybraná položka určuje, které položky jsou zobrazeny v horním poli. Můžete kopírovat položky z jiného projektu (nebo globálního souboru) a přejmenovávat je nebo odstraňovat. Ve výchozím nastavení je vybrán aktuální projekt.

Příkazová tlačítka

Kopírovat:    Vytvoří v druhém poli duplikát položky vybrané v prvním poli. Položky lze kopírovat z levého do pravého pole i naopak. Toto tlačítko lze použít ke kopírování vlastní vytvořené položky do globálního souboru, aby ji bylo možné použít ve všech nových projektech. Lze je použít také ke kopírování vlastní položky z jednoho souboru projektu do druhého.

Přejmenovat:    Změní název vybrané položky. Znak ampersand (&) před písmenem v názvu označuje klávesovou zkratku, kterou lze použít, pokud je daná položka zobrazena v nabídce. Pokud je například název zobrazení zobrazen jako Používání ú&kolů, je v klávesové zkratce pro příkaz nabídky Používání úkolů použito písmeno „k“.

Odstranit:    Odebere vybranou položku ze souboru projektu nebo z globálního souboru.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×