Dialogové okno Nový tabulkový prostor databáze IBM DB2 Universal Database

Název

Zadejte název nového tabulkového prostoru.

Skupina uzlů

Zadejte název existující skupiny uzlů. Výchozí název normálního nebo dlouhého tabulkového prostoru je IBMDEFAULTGROUP a výchozí název dočasného tabulkového prostoru je IBMTEMPGROUP.

Normální

Na tento přepínač klepněte v případě, že chcete vytvořit normální tabulkový prostor.

Dlouhý

Na tento přepínač klepněte v případě, že chcete vytvořit dlouhý tabulkový prostor.

Dočasný

Na tento přepínač klepněte v případě, že chcete vytvořit dočasný tabulkový prostor.

Systémová

Na tento přepínač klepněte v případě, že chcete, aby byl tabulkový prostor spravován systémem (SMS – System Managed Space).

Databázová

Na tento přepínač klepněte v případě, že chcete, aby byl tabulkový prostor spravován databází (DMS - Database Managed Space).

Velikost oblasti

Zadejte počet stránek o velikosti PAGESIZE, které budou zapsány do kontejneru před přechodem k dalšímu kontejneru.

Řetězec nebo klauzule kontejneru Using

Zadejte úplnou klauzuli kontejneru USING (včetně klíčového slova USING a veškerých interpunkčních znamének). Formát řetězců kontejnerů závisí na operačním systému.

Následující zápis například představuje úplnou klauzuli kontejneru USING pro prostor SMS (System Managed Space) v systému Windows NT:

USING ( 'c:\my_tbsp', 'd:\my_tbsp' )

Následující zápis představuje úplnou klauzuli kontejneru USING pro prostor DMS (Database Managed Space) v systému Windows NT:

USING ( FILE 'c:\my_tbsp', 'd:\my_tbsp' )

Velikost předběžného načtení

Zadejte počet stránek o velikosti PAGESIZE načítaných z tabulkového prostoru při předběžném načtení dat.

Režie

Zadejte celé či desetinné číslo nebo číslo s pohyblivou desetinnou čárkou, které určuje režii řadiče vstupů a výstupů, vyhledávání disku a čekací dobu v milisekundách.

Přenosová rychlost

Zadejte celé či desetinné číslo nebo číslo s pohyblivou desetinnou čárkou, které určuje dobu potřebnou k načtení jedné stránky do paměti (v milisekundách).

Fond vyrovnávacích pamětí

Zadejte název fondu vyrovnávacích pamětí používaného pro tabulky v tomto tabulkovém prostoru. Výchozí název je IBMDEFAULTBP.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×