Dialogové okno Nový

Zdroj dat ODBC

Zobrazuje zdroj dat vybraný v dialogovém okně Propojení s databází.

Název tabulky

Název nové tabulky, kterou definujete.

Definice polí

Název

Název pole, které přidáváte do nové tabulky.

Typ

Datový typ pro pole uvedené v textovém poli Název. Dostupné datové typy jsou závislé na ovladači databáze, který je přidružen k propojované databázi.

Délka

Velikost pole s proměnlivou délkou v bajtech.

Desetinné číslo

Počet desetinných míst, které pole podporuje. Toto nastavení se týká pouze číselných polí, jejichž hodnota netvoří celé číslo.

Primární klíč

Označuje, zda pole uvedené v textovém poli Název tvoří součást primárního klíče (pole, která slouží jako jedinečné identifikátory jednotlivých záznamů) v tabulce databáze.

Jedinečný

Označuje, zda pole uvedené v textovém poli Název může obsahovat duplicitní hodnoty.

Povinný

Označuje, zda pole uvedené v textovém poli Název může obsahovat hodnotu null.

Pole

Zobrazuje seznam polí v nové tabulce, kterou definujete.

Přidat

Přidá pole uvedené v textovém poli Název do tabulky, kterou definujete.

Odstranit

Odstraní vybrané pole z tabulky, kterou definujete.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×