Dialogové okno Nastavení tisku

Velikost

Obsahuje seznam formátů papíru podporovaných aktuální tiskárnou.

Vyberete-li v dialogovém okně Vzhled stránky na kartě Velikost stránky položku Shodná s velikostí papíru tiskárny, dojde změnou formátu papíru také ke změně velikosti Stránka výkresu.

Zdroj

Obsahuje seznam zásobníků, kazet, ručního podávání a jiných zdrojů papírů specifických pro cílovou tiskárnu.

Orientace

Určuje orientaci papíru Na výšku Tall page nebo Na šířku Wide page . Vyberete-li v dialogovém okně Vzhled stránky na kartě Velikost stránky položku Shodná s velikostí papíru tiskárny, změna orientace papíru změní také orientaci stránky výkresu.

Vlevo

Určuje vzdálenost od levého kraje papíru k levému okraji.

Nahoře

Určuje vzdálenost od horního kraje papíru k hornímu okraji.

Vpravo

Určuje vzdálenost od pravého kraje papíru k pravému okraji.

Dole

Určuje vzdálenost od dolního kraje papíru k dolnímu okraji.

Na střed vodorovně

Umístí výkres, který je menší než šířka papíru, mezi pravý a levý okraj.

Pokud náhled neodpovídá vašim požadavkům, můžete tuto možnost zkusit použít s přepínačem Přizpůsobit velikost obsahu výkresu na kartě Velikost stránky.

Na střed svisle

Umístí výkres, který je menší než výška papíru, mezi horní a dolní okraj nebo kraje papíru.

Pokud náhled neodpovídá vašim požadavkům, můžete tuto možnost zkusit použít s přepínačem Přizpůsobit velikost obsahu výkresu na kartě Velikost stránky.

Upravit na

Zmenší nebo zvětší výkres na zadanou procentuální hodnotu. Chcete-li například zmenšit výkres na tři čtvrtiny původní velikosti, zadejte 75.

Přizpůsobit na (listy napříč krát listy pod sebou)

Přizpůsobí každý výkres v tiskové úloze na zadaný počet listů napříč a dolů. V závislosti na počtu stránek a zadaných okrajích bude výkres zvětšen nebo zmenšen. Pokud stránky napříč a dolů nejsou v poměru k rozměrům výkresu, budou použity pouze listy potřebné k zachování poměrů výkresu.

Tiskárna

Otevře dialogové okno, ve kterém můžete vybrat požadovanou tiskárnu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×