Dialogové okno Nastavení mapy webu (karta Přípony)

Karta Přípony slouží k výběru typů souborů, které mají být zahrnuty v mapě webového serveru, a obrazců, které je mají představovat. Typy souborů jsou založeny na příponách (například JPEG, WAW nebo ASP).

Název

Zobrazí název typu souboru. Po zaškrtnutí políčka nalevo od názvu bude příslušný typ souboru zahrnut do generované mapy webového serveru.

Chcete-li odebrat typ souboru ze zjišťování, ale zachovat ho v seznamu pro zjišťování v budoucnu, zrušte zaškrtnutí políčka nalevo od typu souboru.

Přípony

Zobrazí seznam přípon zahrnutých v typu souboru.

Obrazec

Zobrazí obrazec, který představuje typ souboru v generované mapě webového serveru. Každý obrazec je možné použít pouze pro jeden typ souboru.

Přidat

Klepnutím otevřete dialogové okno Přidat přípony, které lze použít k přidání přípon do seznamu Přípony.

Změnit

Otevře dialogové okno Upravit přípony, které lze použít k úpravě vlastností vybraného typu souboru, jako například informací, které přípony mají být zahrnuty a který obrazec má představovat odkazy tohoto typu.

Odebrat

Odebere vybraný typ souboru ze seznamu Přípony. Pokud odeberete typ souboru, nezobrazí se v seznamu při žádném dalším zjišťování webu. Bude nutné znovu ručně vytvořit typ souboru nebo klepnutím na tlačítko Výchozí obnovit všechny výchozí hodnoty a vrátit zpět všechny provedené změny.

Chcete-li odebrat typ souboru ze zjišťování, ale zachovat ho v seznamu pro zjišťování v budoucnu, zrušte zaškrtnutí políčka nalevo od typu souboru.

Typy souboru Obecný, HTML a Skript (na straně serveru) ze seznamu Přípony nelze odebrat.

Výchozí nastavení

Obnoví výchozí nastavení typů souborů v seznamu Přípony, včetně typů, které jste odebrali, a vrátí zpět veškeré úpravy, které jste provedli.

Povolit vše

Vybere všechny typy souborů v seznamu Přípony.

Zakázat vše

Zruší výběr všech typů souborů v seznamu Přípony.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×