Dialogové okno Nastavení mapy webu (karta Atributy)

Karta Atributy slouží k určení, které atributy HTML má šablona Mapa webu hledat.

Atributy

Zobrazí seznam atributů HTML. Zaškrtněte políčko u atributu a šablona Mapa webu bude v tomto atributu hledat během zjišťování odkazy a zobrazí příslušné odkazy v generované mapě webového serveru.

Chcete-li odebrat atribut ze zjišťování, ale zachovat ho v seznamu pro zjišťování v budoucnu, zrušte zaškrtnutí políčka nalevo od atributu.

Vybrané atributy jsou prohledány bez ohledu na prvek HTML, ve kterém se zobrazí. Například atribut SRC je možné zahrnout do prvků HTML IMG i IFRAME.

Přidat

Otevře dialogové okno Přidat atribut, které lze použít k přidání atributu do seznamu Atributy.

Změnit

Otevře dialogové okno Upravit atribut, ve kterém lze upravit atribut v seznamu Atributy.

Atribut HREF nelze upravit.

Odebrat

Odebere vybraný atribut ze seznamu Atributy. Pokud odeberete atribut, nezobrazí se v seznamu při žádném dalším zjišťování webu. Bude nutné znovu ručně vytvořit typ souboru nebo klepnutím na tlačítko Výchozí obnovit všechny výchozí hodnoty a vrátit zpět všechny provedené změny.

Chcete-li odebrat atribut ze zjišťování, ale zachovat ho v seznamu pro zjišťování v budoucnu, zrušte zaškrtnutí políčka nalevo od atributu.

Atribut HREF ze seznamu Atributy nelze odebrat.

Výchozí nastavení

Obnoví výchozí nastavení atributů v seznamu Atributy, včetně všech atributů, které jste odebrali, a vrátí zpět veškeré úpravy, které jste provedli.

Povolit vše

Vybere všechny atributy v seznamu Atributy.

Zakázat vše

Zruší výběr všech atributů v seznamu Atributy.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×