Dialogové okno Modely UML

Chcete-li vytvářet, upravovat nebo odstraňovat modely UML, klepněte v nabídce UML na příkaz Modely, nebo klepněte pravým tlačítkem myši na model systému ve Stromové zobrazení a potom klepněte na příkaz Modely.

Modely

Zobrazuje seznam aktuálních modelů v systému UML.

Chcete-li rychle upravit nejčastěji používaná nastavení modelu, klepněte do pole v seznamu Modely a vyberte nebo zadejte požadovanou hodnotu.

Ke všem možnostem nastavení modelu lze získat přístup tak, že vyberete model v seznamu a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

  • Model:  Poklepáním na toto pole můžete upravit název existujícího modelu. Klepnutím na tlačítko Nový přidáte nový model.

  • Stereotyp:  V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný Stromové zobrazeníStereotypy. Pokud stereotyp, který chcete použít, není v seznamu uveden, můžete klepnutím na příkaz Stereotypy v nabídce UML přidat nový stereotyp nebo upravit existující stereotyp.

  • IsRoot:  Zaškrtnutím tohoto políčka označíte, že model nemůže mít předchůdce.

  • IsLeaf:  Zaškrtnutím tohoto políčka označíte že model nemůže mít následníky.

  • IsAbstract:  Zaškrtnutím tohoto políčka označíte, že model je abstraktní a pro třídu nemohou být vytvořeny žádné instance.

Nový

Na toto tlačítko klepněte v případě, že chcete do seznamu modelů v systému přidat nedefinovaný model. Do Stromové zobrazení v okně Průzkumník modelů bude přidána ikona představující nový model.

Chcete-li rychle upravit nejčastěji používaná nastavení modelu, klepněte do pole v seznamu Modely a vyberte nebo zadejte požadovanou hodnotu.

Ke všem možnostem nastavení modelu lze získat přístup tak, že vyberete model v seznamu a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

Vlastnosti

Po výběru modelu v seznamu Modely zobrazíte klepnutím tři kategorie, pomocí nichž můžete upravit hodnoty vlastností přidružených k modelu: Model, Omezení a Hodnoty s příznakem.

Odstranit

Klepnutím odstraníte model vybraný v seznamu Modely. Klepnete-li na tlačítko Odstranit, bude ze stromového zobrazení v okně Průzkumník modelů odebrána ikona představující daný model.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×