Dialogové okno Možnosti výstupu formátu TIFF

Toto dialogové okno slouží k nastavení možností formátování, komprese, transformace a rozlišení souboru aplikace Microsoft Office Visio, který chcete uložit jako soubor TIF.

Obecné

Komprese dat

Zmenší prostor či rozsah pásma potřebný k uložení datového souboru.

 • Žádná:  Nepoužívá kompresi dat.

 • Skupina 3:  Používá kompresi typu Skupina 3 navrženou speciálně pro dvouúrovňové černobílé obrázky pro telekomunikační zařízení, např. faxy.

 • Zhuštěné bity:  Používá kompresi zhuštěných bitů, při které se vyhledávají opakující se datové hodnoty. Komprese zhuštěných bitů je považována za kompresi s kompresním schématem Komprese RLE (run-length encoding), které není příliš vhodné pro obrázky obsahující velké barevné oblasti, protože tyto obrázky mívají málo ploch stejné barvy.

 • Skupina 4:  Používá kompresi typu Skupina 4, která je podobná kompresi typu Skupina 3, avšak je podstatně efektivnější. Tato komprese je obzvlášť vhodná pro obrázky skenované z textových dokumentů.

 • LZW: Používá kompresi LZW (Lempel-Ziv-Welch), nejpoužívanější metodu komprese pro většinu typů dat. Při kompresi LZW jsou vyhledávány vzorky dat, kterým jsou přiřazeny kódy. Nejlepších výsledků dosahuje u vysoce vzorovaných obrázků. Tento typ komprese není příliš vhodný pro obrázky obsahující nepravidelné vzorky či šum. Komprese LZW je obvykle používána u obrázků ve formátu GIF (Graphics Interchange Format) a TIFF (Tagged Image File Format) a je také vhodná pro kompresi textových souborů.

 • Upravená Huffmanova komprese:  Používá upravenou Huffmanovu kompresi, metodu komprese určených množin dat založenou na relativní četnosti jednotlivých prvků.

Formát barvy

Řídí barevnou hloubku exportovaného souboru.

 • Dvě úrovně:  Převede exportovaný obrázek pomocí maximálně dvou barev (černé a bílé).

 • Barvy – 24 bitů:  Převede exportovaný obrázek pomocí maximálně 16 miliónů barev.

 • 16 barev:  Převede exportovaný obrázek pomocí maximálně 16 barev.

 • 16 barev – stupně šedé:  Převede exportovaný obrázek pomocí maximálně 16 odstínů šedé barvy.

 • 256 barev:  Převede exportovaný obrázek pomocí maximálně 256 barev.

 • 256 barev – stupně šedé:  Převede exportovaný obrázek pomocí maximálně 256 odstínů šedé barvy.

Redukce barev

Řídí proces redukce barev použitý u exportovaného souboru.

 • Žádná:  Nepoužívá redukci barev.

 • Adaptivní:  Vytvoří paletu tak, že vybere ze spektra vzorky barev, které jsou v obrázku zobrazeny nejčastěji.

 • Difuze:  Převede obrázek pomocí procesu šíření chyb, počínaje pixelem v levém horním rohu obrázku. Je-li hodnota pixelu vyšší než hodnota barvy střední šedé (128), změní se pixel na bílý, pokud je hodnota nižší, změní se na černý. Protože je původní pixel jen zřídka zcela bílý nebo zcela černý, je často nevyhnutelně vyhodnocena chyba. Tato chyba je převedena na okolní pixely a rozptýlena do obrázku. Výsledkem je zrnitá textura podobná textuře filmu. Tato možnost je užitečná pro zobrazení obrázku na černobílé obrazovce.

 • Polotón:  Používá k získání zdánlivých odstínů šedé barvy rovnoměrně rozložené body různých průměrů. Čím je odstín v určitém bodu obrázku tmavší, tím větší je odpovídající bod v polotónovém rastru. Různá velikost a hustota bodů vytváří dojem různých odstínů šedé barvy či spojité barvy. Pro zpracování barevného obrázku jsou používány čtyři polotónové obrazovky: azurová, purpurová, žlutá a černá – jedna pro každou barvu používanou v procesu tisku.

Barva pozadí

Nastaví u exportovaného souboru barvu pozadí. Výchozí barvou je bílá.

Transformace

Otočení

Řídí otočení obrázku v exportovaném souboru.

 • Žádné:  Exportuje obrazec nebo výkres bez otočení.

 • Otočit doleva:  Otočí obrazec nebo výkres o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.

 • Otočit doprava:  Otočí obrazec nebo výkres o 90 stupňů po směru hodinových ručiček.

Překlopit vodorovně

Překlopí obrazec nebo výkres vodorovně (kolem osy y). Vytvoří zrcadlový obraz.

Překlopit svisle

Překlopí obrazec nebo výkres svisle (kolem osy x). Vytvoří obrácený obraz.

Rozlišení

Obrazovka

Rozlišení exportovaného souboru bude založeno na aktuálním rozlišení obrazovky.

Tiskárna

Rozlišení bude založeno na aktuálním rozlišení tiskárny. Poskytuje optimální výsledky při tisku.

Zdroj

Určuje, že je rozlišení dáno zdrojovou aplikací.

Vlastní

Určuje vlastní rozlišení. (Rozměry šířka x výška by měly být v rozsahu od 32 do 400 pixelů na palec.)

Velikost

Obrazovka

Velikost exportovaného souboru bude založena na velikosti obrazovky. Do rozměrů obrazovky bude umístěn největší možný obrázek, přičemž poměr stran původního výkresu nebo obrazce zůstane zachován.

Tiskárna

Velikost exportovaného souboru bude založena na aktuální vybrané velikosti papíru tiskárny. Do rozměrů velikosti papíru bude umístěn největší možný obrázek, přičemž poměr stran původního výkresu nebo obrazce zůstane zachován.

Zdroj

Velikost exportovaného souboru bude založena na velikosti zdrojového souboru.

Vlastní

Velikost exportovaného souboru bude založena na velikosti zadané uživatelem (šířka x výška). Do uživatelem zadaných rozměrů bude umístěn největší možný obrázek, přičemž poměr stran původního výkresu nebo obrazce zůstane zachován.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×