Dialogové okno Možnosti (karta Možnosti)

Tyto možnosti určují vzhled otevřeného organizačního diagramu a diagramů, které v budoucnu vytvoříte.

Zobrazení obrazce

Šířka

Zadejte nebo vyberte šířku, kterou mají pole organizačního diagramu mít. Můžete také použít šipky nahoru a dolů, které zvětšují nebo zmenšují šířku obrazce v násobcích velikosti mřížky stránky výkresu.

Výška

Zadejte nebo vyberte výšku, kterou mají pole organizačního diagramu mít. Můžete také použít šipky nahoru a dolů, které zvětšují nebo zmenšují výšku obrazce v násobcích velikosti mřížky stránky výkresu.

Zobrazit obrázky

Zaškrtnutím políčka zobrazíte obrázky ve všech obrazcích v organizačním diagramu, ve kterých jsou obrázky vloženy.

Poznámka : U všech obrazců, u kterých jste pomocí místní nabídky určili, aby se obrázky nezobrazovaly, se obrázky nezobrazí ani tehdy, bude-li toto políčko zaškrtnuté.

Zobrazit rozdělovač

Zaškrtnutím zobrazíte rozdělovací čáru ve všech obrazcích v organizačním diagramu. Zrušením zaškrtnutí rozdělovací čáru skryjete.

Poznámka : Rozdělovací čára odděluje v obrazcích organizačního diagramu první a druhý řádek textu ve středovém textovém bloku.

Obecné

Zobrazit tipy k výkresu (jsou-li k dispozici)

Zaškrtnutím povolíte automatické zobrazování tipů k výkresu, pokud budou k dispozici. Zaškrtnutí políčka můžete kdykoli zrušit a zobrazování tipů zakázat.

Použít nastavení těchto možností u nových organizačních diagramů

Zaškrtnete-li toto políčko, budou možnosti vybrané v tomto dialogovém okně použity u všech následujících organizačních diagramů, které vytvoříte pomocí této šablony. Nastavení platí také pro obrazce organizačního diagramu použité ve výkresech vytvořených v jiných šablonách aplikace Microsoft Office Visio.

Obnovit výchozí

Klepnutím obnovíte výchozí nastavení všech možností určených na všech kartách v tomto dialogovém okně.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×