Dialogové okno Možnosti, karta Kontrola pravopisu

Na kartě Kontrola pravopisu v dialogovém okně Možnosti lze zadávat, kontrolovat a měnit předvolby, kterými se aplikace Microsoft Office Project řídí při kontrole pravopisu. Můžete:

  • určit pole, která se mají při kontrole pravopisu kontrolovat,

  • určit typy slov, které mají být při kontrole pravopisu ignorovány,

  • nastavit předvolby pro navrhované opravy pravopisu.

Zobrazení dialogového okna

V nabídce Nástroje vyberte příkaz Možnosti a pak klepněte na kartu Kontrola pravopisu.

Podrobnosti

Tabulka Kontrolovat pole

Název pole:      Tento sloupec obsahuje seznam Textové pole, u kterých lze kontrolovat pravopis. Patří k nim názvy úkolů, názvy zdrojů, poznámky a vlastní textová pole. Posunutím směrem dolů lze zobrazit další pole.

Ano/Ne:      V tomto sloupci se nastavuje, která z odpovídajících textových polí budou při kontrole pravopisu kontrolována. Výchozím nastavením u všech zobrazených polí je Ano. Chcete-li některé z uvedených textových polí vyloučit z kontroly pravopisu, změňte možnost Ano na Ne. Klepněte v poli, klepněte na šipku a klepněte na položku Ne.

Další možnosti kontroly pravopisu:      Na tlačítko Další možnosti kontroly pravopisu klepněte, chcete-li změnit možnosti kontroly pravopisu a slovníky pro všechny aplikace sady Office.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×