Dialogové okno Možnosti (karta Jednotky)

Výchozí jednotky

Určuje výchozí Měrné jednotky výkresů.

Aktuální stránka

Určuje měrné jednotky rozměrů a okrajů stránky, velikosti a měřítka výkresu a dalších parametrů stránky.

Změnit

Zobrazí kartu Vlastnosti stránky dialogového okna Vzhled stránky, kde je možné zvolit jinou měrnou jednotku.

Text

Určuje měrné jednoty pro odsazení, mezery mezi řádky a další rozměry textu. Jako výchozí jednotka velikosti písma je stanoven bod (1 bod = 1/72 palce). Velikost písma je možné zadat v jiné měrné jednotce (například 1 stopa nebo 12 palců), ale výchozí jednotku velikosti písma změnit nelze.

Úhel

Určuje měrnou jednotku pro úhel otočení.

Trvání

Určuje měrnou jednotku doby trvání, což je čas uplynulý od konkrétního data nebo zadané hodiny.

Pro nové prázdné výkresy a vzorníky vždy nabízet metrické a americké jednotky

Při klepnutí na příkaz Nový v nabídce Soubor se zobrazí jak možnost Nový výkres (americké jednotky), tak i možnost Nový výkres (metrický systém). Nové výkresy se otevřou s odpovídajícím nastavením pravítek a stránky a pro nástroje kreslení budou použity příslušné jednotky. Zaškrtnutím tohoto políčka nenainstalujete šablony a obrazce v obou typech jednotek.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×