Dialogové okno Možnosti (karta Hledání obrazců)

Tato karta se používá k nastavení vlastností hledání pole Hledat obrazce v okně Obrazce.

Místa hledání

Určuje oblasti hledání obrazců. Ve výchozím nastavení budou prohledány vzorníky aplikace Microsoft Visio instalované na pevném disku a vzorníky na webu. Chcete-li vypnout prohledávání některého místa, zrušte v seznamu Místa hledání zaškrtnutí políčka vedle daného místa. Pokud například nemáte připojení k Internetu nebo máte telefonické připojení, můžete zrušit zaškrtnutí políčka vedle položky Internet, takže se bude prohledávat pouze pevný disk.

Vlastnosti

Jakmile je vybrána možnost Místní obrazce aplikace Visio, otevře dialogové okno Hledání obrazců – vlastnosti místního hledání, kde můžete povolit Službu indexování. Služba indexování vytváří a udržuje rejstřík obrazců v počítači, aby bylo možno hledat rychleji. K povolení Služby indexování musíte mít v počítači oprávnění správce.

Je-li vybrána položka Webové obrazce aplikace Visio, otevře dialogové okno Hledání obrazců – vlastnosti hledání na webu, kde můžete odstranit dočasné soubory vytvořené na diskové jednotce při prohledávání Internetu.

Hledat

Určuje, zda vrácené obrazce musejí splňovat všechny podmínky hledání (Všechna slova (AND)) nebo některou z podmínek hledání (Libovolné ze slov (OR)).

Výsledky

Seřadit výsledky

Určuje, zda budou výsledky vráceny v abecedním pořadí podle názvu obrazce nebo podle názvu vzorníku (skupina). Přepínač Podle skupiny vám pomůže rozlišovat obrazce, které mají stejný název, ale vyskytují se v různých vzornících. Přepínač je rovněž užitečný v případě, pokud chcete určit umístění vzorníku obsahujícího obrazec.

Otevřít výsledky v novém okně

Určuje, zda nový vzorník s výsledky hledání bude vytvořen pro každé hledání. Není-li zaškrtnuto, výsledky hledání nahradí výsledky předchozího hledání.

Zobrazit upozornění, pokud jsou výsledky větší než

Určuje, zda se zobrazí upozornění, pokud počet nalezených obrazců přesáhne určený limit.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×