Dialogové okno Možnosti dokumentu databáze (karta Vztah)

Vztahy

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete v modelu zobrazovat obrazce vztahů.

Rozvětvení

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete v modelu nahrazovat grafický symbol 1:N rozvětveným zápisem a nastavit spojnici vztahu tak, aby používala zápis Informační technika.

Mohutnost

Toto políčko je k dispozici pouze v případě, že je zrušeno zaškrtnutí políčka Rozvětvení. Toto políčko zaškrtněte, chcete-li zobrazovat u obrazců vztahů zápis mohutnosti.

Tip : Pokud chcete používat zápis mohutnosti UML, proveďte následující akci:

  • Na kartě Obecné klepněte na přepínač Relační.

  • Klepněte na kartu Vztah, zrušte zaškrtnutí políčka Rozvětvení, zaškrtněte políčko Mohutnost a klepněte na tlačítko OK.

Referenční akce

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete u obrazců vztahů zobrazovat symboly a označit tak omezení referenční integrity.

Aplikace Microsoft Office Visio zobrazuje zápis takto: u:C, kde u je typ změny (aktualizace nebo odstranění) a C je typ akce (Žádná akce, Kaskáda, Nastavit jako výchozí nebo Nastavit hodnotu NULL).

Zápis

Spuštěná akce

u

Při aktualizaci

d

Při odstranění

R

Žádná akce (tzn. omezit)

C

Kaskáda

D

Nastavit jako výchozí

N

Nastavit hodnotu NULL

(Prázdný)

Nevynucovat referenční integritu

Zobrazit slovesnou frázi

Klepnutím zobrazíte u obrazců vztahů text role. U obrazce Vztah můžete v okně Vlastnosti databáze zadat text role dopředného predikátu (slovesná fráze) a text role inverzního predikátu (inverzní fráze).

Dopředný text

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete u obrazců vztahů zobrazit text role dopředného predikátu.

Inverzní text

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete u obrazců vztahů zobrazit text role inverzního predikátu.

Zobrazit fyzický název

Klepnutím zobrazíte název vztahů u spojovacích čar obrazců na základě názvu, který používá cílová databáze.

Ve výchozím nastavení je název generovaný v dialogovém okně Předvolby modelování databáze zobrazen. Příklad: nadřazený objekt + podřízený objekt + přípona.

Chcete-li změnit výchozí název, přejděte v nabídce Databáze na příkaz Možnosti, klepněte na příkaz Modelování a potom na kartu Logické modely – různé. V rozevíracím seznamu Možnost generování názvu CK potom vyberte požadovanou položku.

Nezobrazovat název

Klepnete-li na tento přepínač, nebude u spojovacích čar obrazců vztahů zobrazen žádný text.

Výchozí nastavení

Klepnutím definujete použití aktuálního nastavení jako výchozího nastavení dokumentu (Nastavit jako) nebo obnovíte výchozí nastavení u těch možností, které byly v dokumentu nastaveny naposledy (Obnovit), případně nastavíte výchozí hodnoty aplikace Visio (Obnovit originál).

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×