Dialogové okno Možnosti dokumentu databáze (karta Tabulka)

Primární klíče

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete v modelu zobrazovat primární klíče. Možnosti ve skupinovém rámečku Pořadí určují způsob zobrazení primárních klíčů. Jestliže je zaškrtnutí tohoto políčka zrušeno, nebude v diagramu sloupec označený jako primární klíč zobrazen, pokud pro něj neexistuje jiná vlastnost, která musí být zobrazena ve sloupci Poznámky.

Cizí klíče

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete v modelu zobrazovat cizí klíče. Jestliže je zaškrtnutí tohoto políčka zrušeno, nebude v diagramu sloupec označený jako cizí klíč zobrazen, pokud pro něj neexistuje jiná vlastnost, která musí být zobrazena ve sloupci Poznámky.

Alternativní klíče

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete v modelu zobrazovat alternativní klíče pro všechny sloupce s jedinečným indexem. Jestliže je zaškrtnutí tohoto políčka zrušeno, nebude v diagramu sloupec s alternativním klíčem zobrazen, pokud pro něj neexistuje jiná vlastnost, která musí být zobrazena ve sloupci Poznámky.

Indexy

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete v modelu zobrazovat sloupce s indexem (nikoli však sloupce s jedinečným indexem). Jestliže je zaškrtnutí tohoto políčka zrušeno, nebude v diagramu sloupec s indexem zobrazen, pokud pro něj neexistuje jiná vlastnost, která musí být zobrazena ve sloupci Poznámky.

Jiné položky než klíče

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete v modelu zobrazovat všechny sloupce, které nejsou klíči. Jestliže je zaškrtnutí tohoto políčka zrušeno, nebude v diagramu sloupec, který není klíčem, zobrazen, pokud pro něj neexistuje jiná vlastnost, která musí být zobrazena ve sloupci Poznámky.

Poznámky

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete ke sloupcům v modelu přidat poznámky pomocí zobrazení následujících symbolů vlastností sloupce:

Sloupec

Relační zápis

Zápis IDEF1X

Primární klíč

PK

Cizí klíč

FKn

FK

Nejedinečný index – inverzní položka

In

IEn

Jedinečný index – alternativní klíč

Un

AKn

Svislé čáry

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete zobrazit v obrazci tabulky databáze svislou čáru, která odděluje název sloupce od poznámek a datových typů.

Nezobrazovat

Klepnutím skryjete informace o datových typech sloupce (výchozí nastavení).

Zobrazit fyzické typy

Klepnutím zobrazíte fyzické datové typy v modelu založeném na aktuální cílové databázi. Tyto datové typy budou použity ve fyzickém modelu.

Zobrazit přenosné typy

Klepnutím zobrazíte přenosné datové typy. Přenosné datové typy jsou obecně definované typy, které jsou mapovány k podobným, kompatibilním fyzickým datovým typům v jiných databázových systémech.

Primární klíče nahoře

U datových modelů, které podporují samostatné zobrazení primárních klíčů, zobrazíte klepnutím sloupce tabulky s primárními klíči nahoře.

Nakreslit oddělovací čáru

U datových modelů, které podporují samostatné zobrazení primárních klíčů, zobrazíte zaškrtnutím tohoto políčka vodorovnou oddělovací čáru mezi posledním sloupcem primárního klíče a prvním sloupcem neprimárního klíče.

Fyzické pořadí

Klepnutím zobrazíte klíče součásti tabulky v pořadí, v jakém jsou zobrazeny v databázi. Primární klíč není od ostatních sloupců oddělen.

Volitelnost modelu IDEF1X '(0)' – zaškrtávací políčko Zobrazit

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete zobrazit symbol volitelnosti pro modely, které používají zápis IDEF1X.

Výchozí nastavení

Klepnutím definujete použití aktuálního nastavení jako výchozího nastavení dokumentu (Nastavit jako) nebo obnovíte výchozí nastavení u těch možností, které byly v dokumentu nastaveny naposledy (Obnovit), případně nastavíte výchozí hodnoty aplikace Microsoft Office Visio (Obnovit originál).

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×