Dialogové okno Možnosti dokumentu databáze (karta Obecné)

IDEF1X

Klepnutím použijete symboly IDEF1X.

tiplist

Chcete-li použít rozvětvený zápis, klepněte na kartu Vztah a zaškrtněte políčko Rozvětvení.

Chcete-li použít zápis mohutnosti UML, klepněte na kartě Obecné na přepínač Relační. Poté na kartě Vztah zrušte zaškrtnutí políčka Rozvětvení a zaškrtněte políčko Mohutnost.

Relační

Klepnutím použijte symboly fyzického schématu.

tiplist

Chcete-li použít rozvětvený zápis, klepněte na kartu Vztah a zaškrtněte políčko Rozvětvení.

Chcete-li použít zápis mohutnosti UML, klepněte na kartě Obecné na přepínač Relační. Poté na kartě Vztah zrušte zaškrtnutí políčka Rozvětvení a zaškrtněte políčko Mohutnost.

Konceptuální názvy

Klepnutím zobrazíte konceptuální název databázového objektu (jak je uvedeno v okně Vlastnosti databáze) pro každou entitu nebo vztah.

Fyzické názvy

Klepnutím zobrazíte fyzický název databázového objektu (jak je uvedeno v okně Vlastnosti databáze) pro každou entitu nebo vztah.

Obojí

Klepnutím zobrazíte fyzický i konceptuální název databázového objektu (jak je uvedeno v okně Vlastnosti databáze) pro každou entitu nebo vztah.

Založeno na sadě symbolů

U modelů, které používají zápis IDEF1X, zobrazíte klepnutím konceptuální název databázového objektu (jak je uvedeno v okně Vlastnosti databáze) pro každou entitu nebo vztah.

U modelů, které používají relační zápis, zobrazíte klepnutím fyzický název databázového objektu (jak je uvedeno v okně Vlastnosti databáze) pro každou entitu nebo vztah.

Výchozí

Klepnutím definujete použití aktuálního nastavení jako výchozího nastavení dokumentu (Nastavit jako) nebo obnovíte výchozí nastavení u těch možností, které byly v dokumentu nastaveny naposledy (Obnovit), případně nastavíte výchozí hodnoty aplikace Microsoft Office Visio (Obnovit originál).

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×