Dialogové okno Možnosti

Určuje způsob zobrazení seskupených dat.

Zobrazit všechny hodnoty

Zobrazí všechny vybrané vlastnosti jako samostatné řádkové položky a zobrazí i všechny hodnoty.

Neopakovat identické hodnoty

Zobrazí všechny vybrané vlastnosti jako samostatné řádkové položky a zobrazí také první případ hodnoty, která je identická s ostatními hodnotami v téže skupině. Jsou-li vybrány souhrny, zobrazí také souhrn každé skupiny.

Zobrazit pouze souhrny

Zobrazí pouze souhrn každé skupiny. Jednotlivé hodnoty vlastností nejsou zobrazeny jako řádkové položky.

Vyloučit duplicitní řádky ve skupině

Zaškrtnete-li toto políčko, vytvoří sestava jediný řádek pro všechny sady duplicitních řádků. Počet duplicitních obrazců bude zobrazen ve sloupci Množství. Duplicitní obrazce jsou takové obrazce, které mají shodné všechny vlastnosti a hodnoty. Zrušíte-li zaškrtnutí políčka, bude každý obrazec uveden na samostatném řádku nezávisle na tom, zda se jedná o duplikát jiného obrazce.

Poznámka : Souhrnné výpočty se provádějí s řádky, které jsou v sestavě skutečně zobrazeny, a nezahrnují informace duplicitních řádků vyloučených ze sestavy.

Zobrazit celkové součty

Zobrazí celkové součty. Tato možnost je dostupná pouze u vlastností, pro které jste ve skupinovém rámečku Souhrny v dialogovém okně Souhrny vybrali výpočet Celkem.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×