Dialogové okno Konfigurovat popisek

Data obrazce

Vypíše seznam dat obrazce přiřazených k obrazci, ke kterému jste připojili obrazec popisku. Klepnutím na vlastnost ji zobrazíte v popisku.

Vlastnosti se v obrazci popisku zobrazují v pořadí uvedeném v tomto dialogovém okně.

Oddělovač

Nastaví znak oddělující více zobrazených vlastností.

Zobrazit název vlastnosti

Zobrazí popis a hodnotu dat obrazce.

Přesunout popisek s obrazcem

Při přesunutí připojeného obrazce se obrazec popisku přesune při zachování posunu.

Přesunout nahoru

Přesune vybranou vlastnost v seznamu vlastností nahoru.

Přesunout dolů

Přesune vybranou vlastnost v seznamu vlastností dolů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×