Dialogové okno Informace o zdroji, karta Vlastní pole

Pomocí karty Vlastní pole v dialogovém okně Informace o zdroji můžete zobrazit a přiřadit hodnoty k vlastním Pole a Kódy osnovy zdroje a také k vlastním polím organizace a kódům osnovy organizace daného zdroje.

Zobrazení dialogového okna

Chcete-li otevřít dialogové okno s touto kartou, klepněte v libovolném zobrazení zdrojů (Seznam zdrojů, Používání zdrojů nebo Diagram zdrojů) na název zdroje, klepněte na zdroj a potom na tlačítko Informace o zdroji Obrázek tlačítka . Klepněte na kartu Vlastní pole.

Podrobnosti

Pole Název zdroje

Určuje název vybraného zdroje.

Tabulka Vlastní pole

Název vlastního pole:     Zobrazuje vlastní pole zdroje vytvořená v dialogovém okně Vlastní nastavení polí.

Hodnota:     Zobrazuje hodnoty pro vlastní pole nebo kódy osnovy vybraného zdroje. Hodnoty lze zadávat a měnit ve vstupním řádku nebo přímo v tabulce.

Poznámka : 

  • Na této kartě lze upravovat hodnoty, ale nikoli samotná vlastní pole nebo vlastní kódy osnovy. Vlastní pole (nebo hodnoty pro vlastní kódy osnovy, které jsou omezeny na hodnoty vyhledávací tabulky) je nutné změnit v dialogovém okně Vlastní nastavení polí.

  • Změny vlastního pole organizace nebo vlastního kódu osnovy lze provádět pouze s příslušnými Oprávnění.Vlastní pole organizace a vlastní kódy osnovy jsou součásti Globální šablona organizace.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×