Dialogové okno Informace o úkolu, karta Předchůdci

Karta Předchůdci v dialogovém okně Informace o úkolu slouží k zadávání, prohlížení nebo změně informací o Předchůdce vybraného úkolu. Můžete:

  • zadat předchůdce aktuálního úkolu,

  • klepnutím vybrat typ předchůdce: Dokončení-Zahájení (výchozí), Zahájení-Zahájení, Dokončení-Dokončení a Zahájení-Dokončení,

  • zadat Prodleva označující zpoždění mezi Propojení,

  • zadat Předstih označující překrytí úkolů.

Zobrazení dialogového okna

V libovolném zobrazení úkolů klepněte na úkol a potom klepněte na tlačítko Informace o úkolu Vzhled tlačítka . Klepněte na kartu Předchůdci. Ačkoli lze v případě ostatních karet dialogového okna Informaceo úkolu vybrat a změnit více úkolů najednou, karta Předchůdci je k dispozici, pouze pokud je vybrán jen jeden úkol.

Podrobnosti

Obecné informace o úkolu

Název:    Určuje název vybraného úkolu. Tento název můžete změnit zadáním jiného názvu úkolu do pole Název.

Doba trvání:    Určuje dobu potřebnou k provedení vybraného úkolu. Dobu trvání lze zadat v minutách, hodinách, dnech, týdnech nebo měsících. Chcete-li zadat předpokládanou dobu trvání, zadejte za jednotku doby trvání otazník nebo zaškrtněte políčko Předpokládaná.

Předpokládaná:     Určuje, že doba trvání vybraného úkolu je předpokládaná nebo nezávazná. Předpokládaná doba trvání je vyznačena otazníkem (?) za časovou jednotkou v poli doby trvání.

Tabulka Předchůdci

ID:     Zadejte identifikační číslo předchůdce úkolu. Na jeden řádek zadejte ID pouze jednoho předchůdce a do zbytku řádku zadejte informace o daném předchůdci. Pokud číslo ID neznáte, klepněte na název úkolu v poli Název úkolu. Číslo ID lze zadat pouze pro úkol, který již existuje. Pokud chcete vytvořit vazbu na úkol v jiném otevřeném projektu, zadejte název daného projektu a ID úkolu, například Projekt1\8.

Poznámka : Při vytváření vazby mezi úkoly v různých projektech, které jsou uloženy na serveru Microsoft Office Project je nutné, aby bylo ID předchůdce úkolu správně formátováno následujícím způsobem: <>\publikovaný.projektjedna\42. V tomto příkladu nejsou v lomených závorkách (<>) uvedeny žádné informace, publikovaný.projektjedna je název projektu obsahující předchůdce a 42 je ID úkolu tohoto předchůdce.

Název úkolu:    Klepněte v seznamu na název předchůdce. Seznam obsahuje všechny úkoly v daném projektu. Zadáte-li do sloupce ID číslo ID, aplikace Microsoft Office Project automaticky zobrazí v tomto sloupci název úkolu.

Typ:     Slouží k zadání Závislosti mezi úkoly. Typ závislosti lze vybrat klepnutím na požadovaný typ v seznamu nebo jej můžete zadat pomocí příslušné dvoupísmenné zkratky.

Typy závislostí a odpovídající zkratky

Dokončení - Zahájení (FS):     Následník nemůže začít, dokud předchůdce neskončí. Toto nastavení je výchozí.

Zahájení-Zahájení (SS):     Následník nemůže začít, dokud předchůdce nezačne.

Dokončení-Dokončení (FF):     Následník nemůže skončit, dokud předchůdce neskončí.

Zahájení-Dokončení (SF):     Následník nemůže skončit, dokud předchůdce nezačne.

Žádné:    Pro tohoto předchůdce není nastavena závislost mezi úkoly.

Prodleva:    Zadejte předstih nebo prodlevu mezi úkoly.

Zadání předstihu a prodlevy

Předstih a prodlevu lze zadat následujícími způsoby.

  • Chcete-li pro úkol zadat předstih s určitou Doba trvání, zadejte kladnou doby trvání včetně zkratky Zkratka časové jednotky, například 2d nebo 4t. Pokud následník používá Kalendář úkolů, doba trvání předstihu je určena na základě tohoto kalendáře. V opačném případě je určena na základě Kalendář projektu.

  • Chcete-li zadat prodlevu s určitou dobou trvání, zadejte zápornou dobu trvání, například -8h nebo -1měs.. Pokud následník používá kalendář úkolů, je doba trvání prodlevy určena na základě tohoto kalendáře. V opačném případě je určena na základě kalendáře projektu.

  • Chcete-li zadat předstih nebo prodlevu vyjádřenou v procentech doby trvání předchůdce, zadejte kladnou nebo zápornou procentuální hodnotu, například 20% nebo -10%.

  • Chcete-li zadat předstih nebo prodlevu udávající Uplynulá doba trvání a nikoli Pracovní doba, zadejte kladnou nebo zápornou hodnotu uplynulé doby trvání, například 2ud nebo -2ut.

Poznámka : V projektech uložených v pracovním prostoru nelze vytvářet Externí předchůdci ani Externí následníci.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×