Dialogové okno Hypertextové odkazy

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Toto dialogové okno slouží k vytvoření propojení mezi obrazcem nebo stránkou výkresu a jinou stránkou výkresu, jiným souborem nebo webovou stránkou.

Adresa

Slouží k zadání webové adresy URL začínající protokolem (například http://) nebo cesty k místnímu souboru (soubor v počítači nebo v síti), s kterým má být vytvořeno propojení. Také lze klepnout na tlačítko Procházet a soubor nebo webovou stránku vyhledat.

Tip : Chcete-li použít absolutní cestu, zrušte zaškrtnutí políčka Použít pro hypertextový odkaz relativní cestu a teprve potom klepněte na tlačítko Procházet.

Internetová adresa

Otevře prohlížeč. Přejděte na webovou stránku, ke které chcete vytvořit propojení. Chcete-li vytvořit propojení s odkazem na část webové stránky, klepněte na odkaz v horní části webové stránky, který vás zavede do příslušné části. Před tím, než zavřete prohlížeč, se vraťte do výkresu aplikace Visio, čímž automaticky nastavíte informace v polích Adresa a Podadresa v dialogovém okně Hypertextové odkazy.

Místní soubor

Otevře dialogové okno Propojit s, kde je možné přejít k místnímu souboru, ke kterému chcete vytvořit propojení.

Podadresa

Zobrazí webovou kotvu nebo stránku či obrazec v jiném výkresu aplikace Microsoft Office Visio, ke kterému chcete vytvořit propojení. Klepnutím na tlačítko Procházet otevřete dialogové okno Hypertextový odkaz a zadejte podadresu. Jestliže jste ke kotvě v rámci webové stránky procházeli, abyste mohli zadat informace do pole Adresa, zobrazí se v tomto poli adresa kotvy.

Popis

Slouží k zadání názvu odkazu. Tento text se zobrazí, pokud na odkaz nastavíte ukazatel myši.

Použít pro hypertextový odkaz relativní cestu

Slouží k zadání relativní cesty, která popisuje umístění propojeného souboru ve vztahu k výkresu aplikace Visio.

Tip : Pokud toto políčko není k dispozici, uložte výkres, aby bylo možné políčko použít.

Seznam hypertextových odkazů

Obsahuje seznam všech hypertextových odkazů vyhledaných v aktuálním výběru.

Nový

Přidá k aktuálnímu výběru nový hypertextový odkaz. Zadejte u něho hodnoty do polí Adresa, Podadresa a Popis.

Nové odkazy jsou vždy přidávány na konec seznamu, přičemž je nelze řadit ani měnit jejich uspořádání.

Odstranit

Odstraní vybraný hypertextový odkaz.

Výchozí

Určuje, který hypertextový odkaz je aktivován po klepnutí na vybraný obrazec na webové stránce, který obsahuje více než jeden hypertextový odkaz.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×