Dialogové okno Grafy

Dialogové okno Grafy umožňuje zobrazit celkovou Práce, práci na Přiřazení nebo zbývající Dostupnost v grafickém nebo tabulkovém formátu pro vybraný Zdroje nebo zdroje. Nabízí následující funkce:

  • zobrazení práce na přiřazení a dostupnosti jednotlivých zdrojů,

  • zobrazení celkové práce vykonané u jednotlivých úkolů,

  • zmenšení nebo zvětšení viditelného časového rozsahu libovolného grafu.

Zobrazení dialogového okna

V libovolném seznamu úkolů klepněte na název úkolu. Klepněte na tlačítko Přiřadit zdroje, Obrázek tlačítka Přiřadit zdroje , vyberte zdroj a potom klepněte na tlačítko Grafy.

Podrobnosti

Rozevírací seznam Vyberte graf

Vyberte v seznamu graf, který chcete zobrazit.

Zbývající dostupnost:     Zobrazuje počet hodin, který je u jednotlivých zdrojů k dispozici pro práci v den, který je v grafu zobrazen.

Název zdroje

Zobrazuje název zdroje a počet hodin, po který je zdroj přiřazen k vybraným úkolům v den, který je v grafu zobrazen.

Práce:     Zobrazuje celkové množství práce, kterou jednotlivé zdroje provádějí u všech úkolů, jež jsou jim přiřazeny.

Mřížka časového rozvrhu

Celkem:     Zobrazuje celkové množství práce vykonávané na vybraných úkolech všemi vybranými zdroji v den, který je zobrazen v grafu.

Název zdroje:     Zobrazuje název zdroje a množství práce přiřazené ke zdroji u vybraných úkolů v den, který je zobrazen v grafu.

Práce na přiřazeném úkolu:     Zobrazuje množství práce, kterou vykonávají zdroje na úkolech. Graf zobrazuje práci vykonávanou u vybraných úkolů, práci vykonávanou u jiných projektových úkolů, jež nejsou vybrány, a zbývající dostupnost vybraných zdrojů.

Mřížka časového rozvrhu

Vybrané úkoly:     Zobrazuje množství práce, kterou vybrané zdroje vykovávají na úkolech vybraných v seznamu úkolů ve dnech zobrazených v grafu.

Další úkoly:     Zobrazuje množství práce, kterou vybrané zdroje vykovávají na jiných úkolech, než jsou úkoly vybrané v seznamu úkolů, ve dnech zobrazených v grafu.

Dostupnost:     Zobrazuje množství času, po který jsou vybrané zdroje dostupné pro práci ve dnech zobrazených v grafu.

Zaškrtávací políčko Zahrnout navržené rezervace při určování dostupnosti a celkové přiřazené práce

Určí, že do grafu zbývající dostupnosti, práce nebo práce na přiřazeném úkolu mají být s potvrzenými přiřazeními zahrnuta také navržená přiřazení. Pokud je políčko zaškrtnuto, je vybraný graf nakreslen tak, jako by byla navržená přiřazení potvrzena. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Tlačítka lupy

Přiblížit:     Zmenší viditelný časový rozsah grafu. Klepnutím na tlačítko Obrázek tlačítka zobrazíte časově uspořádaná data podrobněji.

Oddálit:     Zvětší viditelný časový rozsah grafu. Klepnutím na tlačítko Obrázek tlačítka zobrazíte data ve větší části časového měřítka.

Legenda

Zdroje:     Uvádí seznam zdrojů, pro které jsou v grafu zobrazena data. Zaškrtnutím políčka vedle názvů jednotlivých zdrojů nebo zrušením jeho zaškrtnutí zobrazíte nebo odeberete informace o daném zdroji v grafu.

Legenda:     Poskytuje klíč k symbolům a barvám použitým v grafu práce na přiřazeném úkolu. Legenda je zobrazena pouze v grafu práce na přiřazeném úkolu.

Poznámka : Před zobrazením dialogového okna Přiřadit zdroje je třeba v seznamu úkolů vybrat úkoly, k nimž chcete přiřadit zdroje. Po otevření dialogového okna Přiřadit zdroje vyberete zdroje, jejichž informace chcete zobrazit v grafu. Dialogové okno Grafy zobrazí informace týkající se úkolů, které jste vybrali v seznamu úkolů, a zdrojů vybraných v dialogovém okně Přiřadit zdroje. Můžete zaškrtnout políčka nebo zrušit zaškrtnutí políček vedle názvů jednotlivých zdrojů v části Zdroje vedle grafu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×