Dialogové okno Generovat

Dialogové okno Generovat slouží k nastavení cílového jazyka a umístění projektu a k výběru tříd, pro které má být generován kód.

Vybrané třídy můžete přidat k projektu programu Visual Studio (vytvoří se složka na úrovni projektu) a přidat složku řešení.

Cílový jazyk

Vyberte jazyk, v němž má být kód generován. Ze seznamu můžete vybrat jazyky C#, C++ nebo Visual Basic. V případě potřeby lze toto nastavení později změnit.

Projekt

Název

Určuje název projektu. Chcete-li toto pole aktivovat, zaškrtněte políčko Přidat třídy do projektu programu Visual Studio.

Umístění

Určuje umístění, do něhož jsou automaticky ukládány soubory s vygenerovaným kódem. Chcete-li vyhledat složku projektu, klepněte na tlačítko Procházet.

Přidat třídy do projektu programu Visual Studio

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete přidat třídy vygenerované v podobě kódu do nového projektu programu Visual Studio. Po zaškrtnutí tohoto políčka můžete provádět následující akce:

  • upravit název projektu,

  • vybrat šablonu programu Visual Studio, na níž chcete kód založit,

  • vytvořit složku řešení,

  • upravit název řešení.

Šablona

Určuje šablonu programu Visual Studio, která má být použita s generovaným kódem. Seznam šablon se mění v závislosti na vybraném cílovém jazyku.

Pokud například generujete kód v jazyce Visual Basic nebo Visual C#, budou v seznamu šablon uvedeny mimo jiné šablony Aplikace systému Windows, Aplikace konzoly, Knihovna tříd nebo Řídicí knihovna systému Windows. Jestliže generujete kód v jazyce C++, budou v seznamu uvedeny mimo jiné šablony Projekt ATL, Projekt serveru ATL nebo Aplikace jazyka Managed C++.

V závislosti na vybrané šabloně vygeneruje program Visual Studio další soubory potřebné pro konkrétní typ aplikace.

Řešení

Název

Určuje název řešení (pokud existuje). Chcete-li vytvořit řešení nebo upravit jeho název, zaškrtněte políčko Přidat třídy do projektu programu Visual Studio.

Vytvořit adresář pro řešení

Chcete-li vytvořit složku pro řešení, zaškrtněte políčko Vytvořit adresář pro řešení a do pole Název zadejte název řešení.

Projekt bude vytvořen v <<cesta_k_souboru>>

Generuje dynamický text zobrazující umístění souborů vytvořený v podobě cesty. V průběhu úprav budou v tomto textu zobrazovány změny provedené v názvu projektu nebo názvu řešení.

Vyberte třídy pro generování kódu

Ve stromovém zobrazení vyberte prvky tříd, které chcete zahrnout do generovaného kódu. Zobrazení můžete podle potřeby rozbalit nebo sbalit, aby bylo možné vybrat požadované položky.

Zaškrtnete-li políčko pro položku na nejvyšší úrovni, budou ve výchozím nastavení vybrány také všechny prvky, které jsou součástí dané položky. Potom můžete zrušit zaškrtnutí políček pro jednotlivé prvky, které do generovaného kódu nechcete zahrnout.

Poznámka:  Výchozí názvy těchto prvků UML jsou Statický model, Nejvyšší balíček a Třída1. Tyto názvy lze upravit v okně Průzkumník modelů. Po změně názvů se v seznamu zobrazí nové názvy.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×