Dialogové okno Definovat styly

Toto dialogové okno slouží k vytvoření, úpravám, změně názvu nebo odstranění Styl.

Styl

Název

Zobrazí seznam existujících stylů i všech nových stylů, které vytvoříte. Pokud je vybrán obrazec, zobrazí se styl tohoto obrazce v poli Název.

Založeno na

Zobrazí styl, na kterém je vybraný styl založen (v poli Název).

Přidat/Změnit

Po dokončení definice nebo revize stylu klepněte na toto tlačítko a přidejte tak nový nebo revidovaný styl do seznamu Název. Dialogové okno zůstane otevřené.

Odstranit

Odstraní styl vybraný v poli Název. Všechny obrazce formátované pomocí odstraněného stylu budou přeformátovány pomocí stylu Založeno na. Veškeré místní formátování, které již bylo použito u obrazců, zůstane zachováno.

Přejmenovat

Otevře dialogové okno Přejmenovat styl, ve kterém se zobrazí název stylu vybraného v seznamu Název.

Obsahuje

Text

Určuje, zda vybraný styl obsahuje atributy pro text.

Čára

Určuje, zda vybraný styl obsahuje atributy pro čáry.

Výplň

Určuje, zda vybraný styl obsahuje atributy pro výplň.

Změnit

Jestliže je v poli Název vybrán styl, zobrazí se v dialogových oknech Text, Čára a Výplň atributy aktuálního stylu. V případě, že není vybraný žádný styl, zobrazí se v dialogových oknech výchozí atributy nebo atributy stylu v poli Založeno na.

Text

Otevře dialogové okno Text, ve kterém je možné definovat atributy textu příslušného stylu.

Čára

Otevře dialogové okno Čára, ve kterém je možné definovat atributy čáry příslušného stylu.

Výplň

Otevře dialogové okno Výplň, ve kterém je možné definovat atributy výplně příslušného stylu.

Skrytý styl

Po zaškrtnutí tohoto políčka se vybraný styl skryje. Název stylu se nezobrazí v dialogovém okně Styl. Bude k dispozici pouze v dialogovém okně Definovat styly a v okně Průzkumník výkresu.

Při použití uchovat místní formátování

Chcete-li, aby aplikace Microsoft Office Visio použila příslušný styl u vybraných obrazců a současně zachovala veškeré již použité formátování, například nastavení tučného textu, klepněte na tlačítko Použít.

Pokud chcete, aby aplikace Visio použila příslušný styl u vybraných obrazců, ale odebrala veškeré již použité formátování, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka a klepněte na tlačítko Použít. Pokud jste například nastavili u textu obrazce tučné písmo a potom jste vybrali styl, u kterého není tučné písmo zadáno, aplikace Visio tučné formátování odstraní.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×