Dialogové okno Definice zobrazení

Pomocí dialogového okna Definice zobrazení lze vytvořit, kontrolovat nebo měnit definice zobrazení. V tomto dialogovém okně existují různé ovládací prvky v závislosti na tom, jestli pracujete v jednoduchém zobrazení, například v zobrazení Ganttův diagram nebo Síťový diagram, nebo v kombinovaném zobrazení, například v zobrazení Zadávání úkolů nebo Přidělení zdrojů. Můžete provádět následující akce:

  • Kontrolovat nebo měnit existující zobrazení, například zobrazení Seznam zdrojů nebo Používání úkolů.

  • Vytvořit nové zobrazení určením zobrazení, tabulky, skupiny a filtru, které mají být zahrnuty.

  • Určit, zda má být název zobrazení zobrazen v nabídce Zobrazit.

Zobrazení dialogového okna

V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Další zobrazení. Klepněte na tlačítko Nové, označte možnost Jednoduché zobrazení nebo možnost Kombinované zobrazení a klepněte na tlačítko OK. Můžete také vybrat některé existující zobrazení a klepnout na tlačítko Upravit nebo Kopírovat.

Podrobnosti

Jednoduché zobrazení

Obecné informace o zobrazení

Pole Název:     Určuje název zobrazení.

Pole Zobrazení:     Určuje typ zobrazení, například zobrazení Ganttův diagram, Seznam zdrojů nebo Formulář úkolů. Pokud upravujete nebo kopírujete existující zobrazení, je v tomto poli zobrazen název vybraného zobrazení. Pokud vytváříte nové zobrazení, můžete vybrat typ zobrazení v rozevíracím seznamu tohoto pole. Tento typ zobrazení bude strukturou nového zobrazení.

Obsah zobrazení

Pole Tabulka:     Určuje tabulku, která má být použita k zobrazení polí s informacemi. Vybraný typ zobrazení určuje, zda je možné tabulku použít a zda má být použita tabulka úkolů nebo tabulka zdrojů. Není-li v určitém typu zobrazení možné použít tabulku, není pole Tabulka k dispozici (je zobrazeno šedě). Další informace o tabulkách lze získat vyhledáním slovního spojení „dostupné tabulky" v nápovědě. Pomocí dialogového okna Definice tabulky můžete vytvořit vlastní tabulku, kterou lze poté použít v novém nebo upraveném zobrazení.

Pole Skupina:     Určuje skupinu, která má být použita k zařazení úkolů nebo zdrojů projektu do kategorií. Další informace o skupinách úkolů lze získat vyhledáním slovního spojení „dostupné skupiny" v nápovědě. Pomocí dialogového okna Definice skupiny můžete vytvořit vlastní skupinu, kterou lze poté použít v novém nebo upraveném zobrazení.

Pole Filtr:     Určuje filtr, který má být použit k zobrazení nebo zvýraznění vybraných informací o projektu. Vybraný typ zobrazení určuje, zda je možné zvolit filtr úkolů nebo zdrojů. Další informace o filtrech lze získat vyhledáním slovního spojení „dostupné filtry" v nápovědě. Pomocí dialogového okna Definice filtru můžete vytvořit vlastní filtr, který lze poté použít v novém nebo upraveném zobrazení.

Zaškrtávací políčka

Zaškrtávací políčko Zvýrazňovací filtr:     Formátuje úkoly nebo zdroje splňující kritéria filtru odlišným způsobem než ostatní úkoly nebo zdroje. Chcete-li nastavit formát zvýrazněného textu, klepněte na příkaz Styly textu v nabídce Formát. Ve výchozím nastavení pro nové úkoly není toto políčko zaškrtnuto, což znamená, že jsou zobrazeny pouze úkoly a zdroje splňující kritéria filtru.

Zaškrtávací políčko Zobrazit v nabídce:     Pokud je toto políčko zaškrtnuto, název zobrazení bude zobrazen v nabídce Zobrazit nebo na panelu zobrazení. Chcete-li název zobrazení skrýt, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Ve výchozím nastavení pro nové úkoly není toto políčko zaškrtnuto.

Kombinované zobrazení

Pole Název:     Určuje název zobrazení.

Pole Nahoře:     Určuje zobrazení, které se nachází v horní části kombinovaného zobrazení.

Pole Dole:     Určuje zobrazení, které se nachází v dolní části kombinovaného zobrazení.

Zaškrtávací políčko Zobrazit v nabídce:     Pokud je toto políčko zaškrtnuto, název zobrazení bude zobrazen v nabídce Zobrazit nebo na panelu zobrazení. Chcete-li název zobrazení skrýt, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Ve výchozím nastavení pro nové úkoly není toto políčko zaškrtnuto.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×