Dialogové okno Definice skupiny

Dialogové okno Definice skupiny se používá k vytvoření, kontrole nebo změně definice Skupina. Můžete:

  • Zkontrolovat nebo upravit existující definici skupiny, například skupiny Kritické nebo Přetížené.

  • Vytvořit novou skupinu určením Pole pro seskupení.

  • Definovat seskupování vícenásobně vnořených úrovní pro vytváření skupin uvnitř skupin.

  • Určit písmo, barvu a vzorek pro seskupení.

Zobrazení dialogového okna

Zobrazte List, ve kterém chcete skupinu použít. Dostupné jsou různé možnosti v závislosti na tom, je-li použito Zobrazení úkolů, Zobrazení zdrojů nebo zobrazení používání. V nabídce Projekt přejděte na příkaz Seskupit podle a klepněte na příkaz Další skupiny. Klepněte na tlačítko Nová nebo vyberte existující skupinu a klepněte na tlačítko Upravit nebo Kopírovat.

Podrobnosti

Název skupiny

Textové pole Název:     Určuje název skupiny.

Zaškrtávací políčko Zobrazit v nabídce:     Zobrazí název skupiny v podnabídce Seskupit podle nabídky Projekt. Nechcete-li, aby se skupina v podnabídce zobrazovala, zrušte zaškrtnutí políčka. Ve výchozím nastavení poličko není zaškrtnuto.

Tabulka definice skupiny

Tabulka definice skupiny se používá k výběrů polí pro seskupení.

Sloupec Název pole:     Určuje názvy polí, podle kterých se bude seskupovat. V prvním řádku Seskupit podle klepněte v poli Název pole na šipku a  v rozevíracím seznamu klepněte na pole, podle kterého chcete seskupovat. Chcete-li vytvářet skupiny uvnitř skupin, vyberte pole pro vnořenou skupinu v druhém, třetím a  čtvrtém řádku.

Sloupec Typ pole:     Určuje, zda skupina pracuje s Úkol, Zdroje nebo Přiřazení. Je-li zobrazen seznam úkolů, zobrazuje se v tomto sloupci Úkol. Je-li zobrazen seznam zdrojů, zobrazuje se v tomto sloupci Zdroj. Je-li zobrazeno Používání úkolů, zobrazuje se v tomto sloupci Úkol. Pokud je pro zobrazení Používání úkolů zaškrtnuto políčko Neseskupovat úkoly, ale přiřazení, zobrazuje se v tomto sloupci Přiřazení. Je-li zobrazeno Používání zdrojů, zobrazuje se v tomto sloupci Zdroj. Pokud je pro zobrazení Používání zdrojů zaškrtnuto políčko Neseskupovat zdroje, ale přiřazení, zobrazuje se v tomto sloupci Zdroj.

Sloupec Pořadí:     Určuje, zda bude skupina uvedena ve vzestupném nebo sestupném pořadí.

Zaškrtávací políčko Neseskupovat úkoly, ale přiřazení:     Určuje, zda se budou seskupovat úkoly nebo přiřazení. Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete v zobrazení Používání úkolů seskupovat přiřazení. Sloupec Typ pole se změní na Přiřazení. Toto zaškrtávací políčko je dostupné, jen když je použito zobrazení úkolů, a je užitečné jen při zobrazení Používání úkolů. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Zaškrtávací políčko Neseskupovat zdroje, ale přiřazení:     Určuje, zda se budou seskupovat zdroje nebo přiřazení. Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete v zobrazení Používání zdrojů seskupovat přiřazení. Sloupec Typ pole se změní na Přiřazení. Toto zaškrtávací políčko je dostupné, jen když je použito zobrazení zdrojů, a je užitečné jen při zobrazení Používání zdrojů. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Zaškrtávací políčko Zobrazit souhrnné úkoly:     Zobrazuje souhrnné úkoly a hodnoty s jejich podúkoly, které byly seskupeny. Do souhrnného úkolu se zahrnují jen jedinečné hodnoty. Předpokládejme například, že seskupujete práce a zaškrtli jste políčko Zobrazit souhrnné úkoly. Existuje-li v rámci souhrnného úkolu nějaký 8hodinový úkol a zdroj, který je souhrnnému úkolu přiřazen na 2 hodiny, v souhrnném úkolu skupiny se zobrazí 10 h, nikoliv 18 h. Toto zaškrtávací políčko je dostupné, jen když je použito zobrazení úkolu a není zaškrtnuto políčko Neseskupovat úkoly, ale přiřazení. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Skupinový rámeček Seskupit podle nastavení pro

Tento skupinový rámeček se používá k určení možností přizpůsobení vzhledu záhlaví skupiny a buněk pole, které je aktuálně vybráno ve sloupci Název pole tabulky definic skupin.

Pole Písmo:     Zobrazuje písmo pro záhlaví skupin vybraného pole.

Tlačítko Písmo:     Otevře dialogové okno Písmo, které lze použít pro změnu písma, stylu písma, velikosti a barvy pro záhlaví skupin vybraného pole.

Rozevírací seznam Pozadí buňky:     Určuje barvu pozadí buněk záhlaví skupin vybraného pole.

Rozevírací seznam Vzorek:     Určuje vzorek výplně pozadí buněk záhlaví skupin vybraného pole.

Tlačítko Definovat intervaly skupiny:    Otevře dialogové okno Definovat interval skupiny, které lze použít k definování intervalu skupiny a počáteční hodnoty pro vybrané pole. Například seskupujete-li množství Práce, můžete místo odlišného seskupování pro každou odlišnou hodnotu práce (1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny atd.) určit seskupování ve čtyřhodinových intervalech. První skupina by byla pro 0-4 hodiny, druhá skupina pro 5-8 hodin, třetí pro 9-12 hodin atd.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×