Dialogové okno Chování (karta Spojnice)

Určuje reakce Dynamická spojnice.

Směrování čáry

Styl

Nastaví styl směrování vybrané spojnice. Požadovaný styl můžete vybrat podle náhledu.

Směr

U některých stylů směrování spojnice (Vývojový diagram, Strom, Organizační diagram a Jednoduchý) můžete nastavit směr nebo tok stylu. Požadovaný styl můžete vybrat podle náhledu.

Přesměrovat

Určuje, kdy bude vybraná spojnice přesměrována.

Volně: Spojnice bude přesměrována vždy v případě potřeby. Toto nastavení je pro dynamickou spojnici výchozí.

Podle potřeby: Spojnice bude přesměrována v případě, kdy bude na její cestu přesunut umístitelný obrazec nebo kdyby se její rameno křížilo s obrazcem, ke kterému je připojena.

Při křížení: Spojnice bude přesměrována v případě, kdyby se její rameno křížilo s obrazcem, ke kterému je připojena. Pokud ručně změníte cestu spojnice, bude jí přiřazeno toto nastavení.

Nikdy: Spojnice nebude nikdy přesměrována, ani v případě, kdyby se její rameno křížilo s obrazcem, ke kterému je připojena.

Vzhled

Určuje, zda budou spojnice rovné nebo zakřivené. Požadovaný styl můžete vybrat podle náhledu.

Přeskakování čar

Přidat

Určuje, kdy se má k vybrané spojnici přidat přeskakování. Toto nastavení spolupracuje se seznamem Přidat přeskakování čar na kartě Rozložení a směrování v dialogovém okně Vzhled stránky.

Podle nastavení stránky: Přidá přeskakování čar na vybranou spojnici podle nastavení stránky. Pokud je například vybraná spojnice vodorovná a nastavení stránky je Vodorovné čáry, objeví se na vybrané spojnici přeskočení čáry, bude-li křížit svislou spojnici.

Nikdy: Zabrání přeskakování čar u vybrané spojnice, i kdyby za normálních okolností bylo přeskakování přidáno. Pokud je například vybraná spojnice vodorovná a nastavení stránky je Vodorovné čáry, na vybrané spojnici se přeskočení čáry nikdy neobjeví, i když bude křížit svislou spojnici.

Vždy: Přidá přeskočení čáry na vybranou spojnici, i kdyby za normálních okolností nebylo přidáno. Pokud je například vybraná spojnice vodorovná spojnice a nastavení stránky je Svislé čáry, objeví se na vybrané spojnici přeskočení čáry, bude-li křížit svislou spojnici.

Vždy k jiné: Zabrání přeskakování čar u vybrané spojnice a přidá přeskakování čar na zkříženou spojnici. Pokud je například vybraná spojnice vodorovná spojnice a nastavení stránky je Vodorovné čáry, na vybrané spojnici se přeskočení čáry neobjeví, když bude křížit svislou spojnici, ale objeví se na této svislé spojnici.

K žádné: Zabrání přeskakování čar na vybrané spojnici i na jakékoli spojnici, kterou bude křížit.

Styl

Určuje vzhled přeskakování čar u vybrané spojnice.

Oblouk Arc style line jump

Mezera Gap style line jump

Čtverec Square style line jump

2 strany 2 sides style line jump

3 strany 3 sides style line jump

4 strany 4 sides style line jump

5 stran 5 sides style line jump

6 stran 6 sides style line jump

7 stran 7 sides style line jump

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×