Dialogové okno Chování (karta Poklepání)

Provést výchozí akci

Určuje, že se poklepáním na obrazec aktivuje výchozí akce pro obrazec, například otevření bloku textu, aby bylo možné text upravit.

Neprovádět žádnou akci

Určuje, že poklepání na obrazec nevyvolá žádnou akci.

Upravit text obrazce

Určuje, že se po poklepání na obrazec otevře blok textu obrazce.

Otevřít skupinu v novém okně

Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je vybrána skupina. Určuje, že se skupina po poklepání otevře v novém okně skupiny.

Otevřít tabulku ShapeSheet obrazce

Určuje, že se po poklepání na obrazec otevře jeho Tabulka ShapeSheet.

Vlastní

Určuje, zda po poklepání na obrazec následuje vlastní chování, které bylo zadáno v části Events (Události) v buňce EventDblClick.

Zobrazit nápovědu

Určuje, že se po poklepání na obrazec zobrazí téma nápovědy pro příslušný obrazec. Toto téma se může lišit od tématu, které se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem na obrazec a následném klepnutí na příkaz Nápověda. Syntaxe musí být použita takto:

FILENAME!keyword or FILENAME!#Number

  • Název souboru je soubor nápovědy systému Windows (soubor HLP nebo CHM).

  • Klíčové slovo je indexový termín přidružený k tomuto tématu nápovědy.

  • Číslo je číselné ID odkazované v oddíle MAP projektového souboru nápovědy.

Sloveso OLE

Určuje, že poklepáním na objekt OLE se aktivují možnosti OLE, například otevření zdrojového souboru, aby bylo možné upravit příslušný objekt.

Spustit makro

Určuje, že poklepání na obrazec spustí makro vybrané ze seznamu.

Přejít na stránku

Určuje, že poklepáním na obrazec zobrazíte určitou stránku výkresu.

Otevřít v novém okně

Určuje, že poklepání na obrazec otevře stránku výkresu v novém okně.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×