Dialogové okno Cesty k souborům

Toto dialogové okno můžete použít k určení dodatečných složek, ve kterých jsou umístěny soubory aplikace Microsoft Office Visio. Chcete-li přidat novou cestu, vyberte možnost, kterou chcete změnit, a zadejte nebo vyhledejte novou cestu. Můžete určit více cest tak, že je oddělíte středníky.

Výkresy

Zobrazuje dodatečné umístění výkresů. Pokud sem přidáte umístění, stane se výchozím umístěním pro ukládání.

Šablony

Zobrazí dodatečné umístění Šablona. Jakmile sem přidáte umístění, šablony v tomto umístění se zobrazí jako seznam v dílčí nabídce Nový nabídky Soubor, stejně tak jako ve složce kategorie Jiné v okně Zvolit typ výkresu.

Vzorníky

Zobrazí dodatečné umístění vzorníků. Jakmile sem přidáte umístění, vzorníky v tomto umístění se zobrazí jako seznam v dílčí nabídce Obrazce nabídky Soubor.

Nápověda

Zobrazí dodatečné umístění souborů nápovědy.

Doplňky

Zobrazí dodatečné umístění ŠablonaMakro a doplňků.

Po spuštění

Zobrazí dodatečné umístění maker a doplňků otevřených po spuštění aplikace Visio.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×