Dialogové okno Akce

Toto dialogové okno slouží k přiřazení akce k obrazci. Příslušná akce se zobrazí v místní nabídce obrazce (po klepnutí pravým tlačítkem). Tento příkaz je k dispozici pouze za předpokladu, že jste vložili oddíl Actions (Akce) do tabulky ShapeSheet a vybrali určitou buňku.

Nabídka

Určuje příkaz nabídky, který má být přidán do místní nabídky obrazce.

Upravit text obrazce

Otevře blok textu obrazce.

Otevřít skupinu v novém okně

Otevře skupinu v okně skupiny.

Zobrazit tabulku ShapeSheet

Otevře okno tabulky ShapeSheet.

Vlastní

Provede vlastní akci. Vzorec pro tuto akci se zadává přímo v oddíle Actions (Akce) v tabulce ShapeSheet.

Zobrazit nápovědu

Otevře téma nápovědy. Používá stejnou syntaxi, jako je popsána v dialogovém okně Speciální (nabídka Formát).

Sloveso OLE

Aktivuje možnosti OLE, například Úpravy při poklepání na objekt OLE.

Spustit makro

Aktivuje makro nebo průvodce, které vyberete ze seznamu.

Přejít na stránku

Zobrazí určitou stránku výkresu.

Otevřít v novém okně

Zobrazí určitou stránku výkresu v novém okně.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×