Dialogové okno Číslovat obrazce (karta Upřesnit)

Umístění čísla

Před text uvedený v obrazci

Zobrazí číslo na obrazci před každým textem.

Za text uvedený v obrazci

Zobrazí číslo na obrazci za každým textem.

Použít u možností

Všechny vrstvy

Použije číslování obrazců na stránce výkresu bez ohledu na to, v jaké Vrstva se obrazce nacházejí.

Vybrané vrstvy

Použije číslování obrazců pouze u obrazců ve vrstvě, kterou jste vybrali ze seznamu.

Posloupnost automatického číslování

Zleva doprava, shora dolů

Očísluje obrazce podle jejich umístění na stránce výkresu. Posloupnost je zleva doprava a potom shora dolů.

Shora dolů, zleva doprava

Čísluje obrazce podle jejich umístění na stránce výkresu. Posloupnost je shora dolů a zleva doprava na stránce.

Odzadu dopředu

Čísluje obrazce podle pořadí, ve kterém byly přidány na stránku výkresu. Chcete-li u určitého obrazce změnit pořadí, vyberte obrazec, potom klepněte na příkaz Přenést blíž, Přenést dopředu, Přenést dál nebo Přenést dozadu.

Pořadí výběru

Čísluje obrazce podle pořadí, ve kterém jste je vybrali před otevřením tohoto dialogového okna. Chcete-li vybrat více obrazců, stiskněte tlačítko SHIFT a zároveň klepněte na každý obrazec.

Možnosti přečíslování

Povolit v posloupnosti duplikace

Určuje, že pokud jsou obrazce přečíslovány, původní posloupnost bude zachována, i když posloupnost obsahuje duplikovaná čísla.

Pevná posloupnost

Určuje, že pokud jsou obrazce přečíslovány, všechna duplikovaná čísla budou nahrazena následujícími čísly v posloupnosti.

Skrýt čísla obrazců

Skryje čísla obrazců jak na stránce výkresu, tak na vytištěné stránce.

Vyloučit spojnice

Ve výchozím nastavení nejsou obrazce spojnic na spojeném výkresu číslovány. Zrušte zaškrtnutí tohoto zaškrtávacího políčka, jestliže chcete, aby byly obrazce spojnic očíslovány.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×