Dialogová okna vlastností sloupce a pole (karta Kontrola)

Pomocí těchto možností můžete vytvořit kód kontrolní klauzule, který vynutí omezení pro sloupec.

Aplikace Microsoft Office Visio automaticky generuje kód kontrolní klauzule na základě rozsahu či sady hodnot zadaných na této kartě. Automaticky generovaný kód je možné upravit.

Automaticky generovaný kód kontrolní klauzule pro sloupec není zobrazen v okně Kód. Pokud potom vygenerujete nebo budete aktualizovat skript DDL pro cílovou databázi, přidá aplikace Visio pro tuto databázi danou kontrolní klauzuli do okna Kód.

Zobrazit hodnotu nebo rozsah

Určuje rozsahy a hodnoty, které budou kontrolovány.

Od

Zadejte minimální hodnotu, která definuje požadovaný rozsah pro kontrolu. Pokud je toto pole ponecháno prázdné, nepředpokládá se žádná minimální hodnota.

Do

Zadejte maximální hodnotu, která definuje požadovaný rozsah pro kontrolu. Pokud je toto pole ponecháno prázdné, nepředpokládá se žádná maximální hodnota.

Hodnota

Zadejte hodnotu, která má být zahrnuta do sady hodnot. Po zadání každé hodnoty klepněte na tlačítko Přidat.

Přidat

Klepnutím přidáte zadanou sadu hodnot nebo rozsah hodnot do seznamu Definované hodnoty nebo rozsahy jako novou kontrolní klauzuli.

Odebrat

Klepnutím odstraníte kontrolní klauzuli vybranou v seznamu Definované hodnoty nebo rozsahy.

Definované hodnoty nebo rozsahy

Zobrazuje seznam zadaných rozsahů nebo hodnot.

Zobrazit kód kontrolní klauzule

Klepnutím zobrazíte kód kontrolní klauzule sloupce.

Fyzický název

Zobrazuje název kódu kontrolní klauzule.

Vlastní nastavení

Po klepnutí můžete upravit kód kontrolní klauzule.

Kontrolní klauzule

Zobrazuje kód kontrolní klauzule.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×