Dialogová okna vlastností sloupce a pole (karta Kolekce)

Pomocí těchto možností lze určit, zda sloupec obsahuje jednu hodnotu nebo kolekci informací.

Kolekce mohou být sady, seznamy nebo více hodnot. Lze je používat pouze v objektově-relačních modelech.

Neuspořádaná skupina neopakujících se hodnot (sada)

Klepnutím povolíte, aby instance naplnění pole ve sloupci měly více hodnot, přičemž každá hodnota musí být jedinečná. Pro hodnoty neexistují žádná kritéria řazení, jsou tedy neuspořádané.

Uspořádaná skupina hodnot (seznam)

Klepnutím můžete vytvořit uspořádanou kolekci prvků, která může obsahovat duplicitní prvky. Každý prvek kolekce má pořadové umístění. Pořadové umístění představuje pozici, podle které lze k hodnotě získat přístup. Vzhledem k tomu, že dvě hodnoty mohou být stejné, rozlišují se pořadovým umístěním.

Neuspořádaná skupina opakujících se hodnot (multimnožina)

Klepnutím můžete vytvořit kolekci prvků, které mohou mít duplicitní hodnoty. Prvky nemají pořadová umístění.

Jedna hodnota (sloupec)

Klepnutím určíte, že nebude použita žádná vlastnost typu kolekce. Jedná se o výchozí typ.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×