Dialogová okna Zpráva o zdrojích a Zpráva o úkolech, karta Definice

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Karta Definice v dialogových oknech Zpráva o zdrojích a Zpráva o úkolech umožňuje zadat obecný obsah a vzhled nové zprávy, kterou vytváříte. Můžete provést následující akce:

  • nastavit pro zprávu časové období,

  • použít pro zprávu tabulku nebo filtr,

  • zadat různé typy zvýraznění ve zprávě.

Zobrazení dialogového okna

V nabídce Sestava klepněte na příkaz Sestavy. Klepněte na položku Vlastní a potom na tlačítko Vybrat. Klepněte na tlačítko Nová, potom na položku Zdroj nebo Úkol a pak na tlačítko OK. Karta Definice by se měla zobrazit jako aktivní.

Podrobnosti

Název zprávy

Určuje název zprávy.

Rozložení zprávy

Období:     Určuje časové jednotky, které budou použity k zadání intervalu, pro nějž budou vytištěny informace.

Počet:     Určuje počet vybraných časových jednotek v rámci intervalu, pro nějž budou vytištěny informace.

Tabulka:     Určuje tabulku obsahující pole, která chcete zobrazit v prvním řádku u každého zdroje nebo úkolu.

Filtr:     Určuje filtr, který chcete použít k zobrazení nebo zvýraznění vybraných informací o projektu.

Zaškrtávací políčka

Zvýraznit:     Zvýrazní zdroje nebo úkoly splňující kritéria filtru.

Zobrazit souhrnné úkoly:     Zahrne do zprávy souhrnné úkoly. V případě zpráv o zdrojích není tato možnost k dispozici.

Šedé pruhy:     Zobrazí šedé pruhy mezi časovými obdobími určenými v seznamu Období. Toto nastavení neplatí, pokud tisknete zprávu pro celý projekt, což je výchozí období. Toto zaškrtávací políčko také zobrazí šedý pruh v horní části tištěných oddílů. Ve výchozím nastavení toto políčko není zaškrtnuto a šedé pruhy se netisknou.

Tlačítko textu

Otevře dialogové okno Styly textu, v němž můžete určit styly textu pro prvky v rámci zprávy.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×