Dialogová okna Sestava křížové tabulky, Zpráva o zdrojích a Zpráva o úkolech, karta Řazení

Karta Řazení v dialogových oknech Sestava křížové tabulky, Zpráva o zdrojích a Zpráva o úkolech umožňuje určit způsob řazení informací v nové sestavě. Nabízí následující funkce:

  • výběr maximálně tří polí pro tři úrovně řazení,

  • volba vzestupného nebo sestupného pořadí řazení informací,

  • označení, zda mají být úkoly řazeny v rámci jejich struktury osnovy.

Zobrazení dialogového okna

V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Sestavy. Klepněte na položku Vlastní, na tlačítko Vybrat a potom na tlačítko Nová. Klepněte na položku Křížová tabulka, Zdroj nebo Úkol. Klepněte na tlačítko OK a potom klepněte na kartu Řazení.

Podrobnosti

Skupinový rámeček Seřadit podle

Seřadit podle:     Určuje název primárního pole, podle něhož budou informace řazeny.

Vzestupně:     Seřadí informace od nejnižších hodnot k nejvyšším (od A po Z a 1, 2, 3...).

Sestupně:     Seřadí informace od nejvyšších hodnot k nejnižším (od Z po A a 3, 2, 1...).

První skupinový rámeček Potom podle

Potom podle:     Určuje název sekundárního pole, podle něhož budou informace řazeny. Informace jsou nejprve seřazeny podle primárního pole v rozevíracím seznamu Seřadit podle. V rámci tohoto řazení jsou informace potom seřazeny podle pole v rozevíracím seznamu Potom podle.

Vzestupně:     Seřadí informace od nejnižších hodnot k nejvyšším (od A po Z a 1, 2, 3...).

Sestupně:     Seřadí informace od nejvyšších hodnot k nejnižším (od Z po A a 3, 2, 1...).

Druhý skupinový rámeček Potom podle

Potom podle:      Určuje název třetího pole, podle něhož budou informace řazeny. Informace jsou nejprve seřazeny podle primárního pole v rozevíracím seznamu Seřadit podle. V rámci uvedeného řazení jsou informace potom seřazeny podle pole v prvním rozevíracím seznamu Potom podle. V rámci tohoto řazení jsou informace potom seřazeny podle pole v tomto druhém rozevíracím seznamu Potom podle.

Vzestupně:     Seřadí informace od nejnižších hodnot k nejvyšším (od A po Z a 1, 2, 3...).

Sestupně:     Seřadí informace od nejvyšších hodnot k nejnižším (od Z po A a 3, 2, 1...).

Zaškrtávací políčko Udržovat strukturu osnovy (pouze dialogová okna Sestava křížové tabulky a Zpráva o úkolech)

Seřadí úkoly v rámci jejich struktury osnovy. Znamená to, že dílčí úkoly zůstanou u příslušných souhrnných úkolů. U sestavy křížové tabulky je toto zaškrtávací políčko zobrazeno pouze v případě, že vytváříte sestavu křížové tabulky pro úkoly podle zadání na kartě Definice.

Zaškrtávací políčko Seřadit zdroje podle projektu (pouze dialogová okna Sestava křížové tabulky a Zpráva o zdrojích)

Seřadí zdroje v rámci příslušných projektů. Vytváříte-li například konsolidovaný projekt, který obsahuje více seznamů zdrojů, budou po zaškrtnutí tohoto políčka zdroje ponechány u příslušných projektů. U sestavy křížové tabulky se toto zaškrtávací políčko zobrazí pouze v případě, že vytváříte sestavu křížové tabulky pro zdroje podle zadání na kartě Definice.

Příkazová tlačítka

Tlačítko Text:     Otevře dialogové okno Styly textu, v němž můžete určit styly textu pro prvky v rámci sestavy.

Původní:     Vrátí informace na kartě Řazení do výchozího nastavení, kterým je vzestupné řazení podle ID.

Poznámka :  Možnosti řazení na této kartě platí pouze pro vybraná pole a nikoli pro položky vybrané na kartě Podrobnosti. Podrobnosti nelze řadit.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×