Dialogové okno Zvolit název

Umožňuje před vytvořením nové tabulky v databázi změnit název, který jí přiřadil systém.

Zadejte název tabulky

Zobrazí název, který tabulce přiřadil systém. Do textového pole zadejte nový název tabulky. Ačkoli můžete název přiřazený systémem změnit i později prostřednictvím stránky vlastností Tabulka, výhodnější je provést všechny změny názvů v tomto kroku. Změna názvu existujícího databázového objektu je riskantní, protože může způsobit neplatnost programů a dotazů, které obsahují odkazy na původní název daného objektu.

OK

Vytvoří tabulku zadaného názvu. K vytvoření tabulky v databázi dojde při uložení tabulky nebo databázového diagramu.

Storno

Zruší vytváření nové tabulky.

Další informace o vytváření tabulek naleznete v tématu Přidávání tabulek do databázového diagramu nebo databáze.

Viz také

Přejmenování tabulky v databázovém diagramu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×