Dialogové okno Zpráva o zdrojích, karta Podrobnosti

Karta Podrobnosti v dialogovém okně Zpráva o zdrojích umožňuje nastavit určité informace, jež budou zahrnuty do nové zprávy o zdrojích, kterou vytváříte. Můžete provést následující akce:

  • určit, zda budou ve zprávě zobrazeny poznámky, objekty a další prvky;

  • zvolit, zda budou zobrazeny informace o přiřazeních;

  • zadat podrobnosti o formátování, například okrajích a mřížkách.

Zobrazení dialogového okna

V nabídce Sestava klepněte na příkaz Sestavy. Klepněte na položku Vlastní a potom na tlačítko Vybrat. Klepněte na tlačítko Nová, na položku Zdroj a potom na tlačítko OK. Klepněte na kartu Podrobnosti.

Podrobnosti

Skupinový rámeček Zdroj

V tomto skupinovém rámečku můžete vybrat typy informací o zdrojích, které budou zahrnuty do vlastní zprávy o zdrojích.

Poznámky:     Určuje, že budou zahrnuty poznámky u jednotlivých zdrojů.

Objekty:     Určuje, že budou zahrnuty objekty z jiných aplikací, které jsou ke zdrojům připojeny.

Kalendář:     Určuje, že budou zahrnuty informace o pracovním a nepracovním čase ze základního kalendáře používaného daným zdrojem, včetně případných výjimek týkajících se pracovní doby.

Nákladové sazby:     Určuje, že budou zahrnuty informace z tabulky nákladových sazeb.

Skupinový rámeček Přiřazení

V tomto skupinovém rámečku můžete vybrat typy informací o přiřazeních, které budou zahrnuty do vlastní zprávy o zdrojích.

Podrobnosti o přiřazeních zobrazené v této zprávě nelze změnit. Znamená to, že nelze přidávat ani odebírat sloupce a informace nelze seřazovat. Tyto podrobnosti jsou totožné s podrobnostmi zobrazovanými v zobrazení Formulář zdrojů.

Přiřazení budou ve zprávě uvedena v pořadí, v jakém byla zadána. Pokud například Terezu přiřadíte na Úkol 5 a potom na Úkol 1, budou přiřazení uvedena v tomto pořadí a toto pořadí nebude možné změnit.

Poznámky:     Určuje, že budou zahrnuty poznámky k přiřazením jednotlivých zdrojů.

Plán:     Určuje, že budou zahrnuta pole plánu přiřazení.

Náklady:     Určuje, že budou zahrnuta pole nákladů přiřazení.

Práce:     Určuje, že budou zahrnuta pole práce na přiřazených úkolech.

Formát zprávy

Okraje podrobností:     Určuje, že ve zprávě budou kolem oddílů s podrobnostmi vytištěny okraje.

Mřížka mezi podrobnostmi:     Určuje, že ve zprávě bude mezi oddíly s podrobnostmi vytištěna mřížka.

Zobrazit souhrny:     Zobrazí souhrny u polí v tabulkách, pro které lze souhrny vypočítat, jako jsou například pole Náklady a Práce.

Tlačítko Text

Otevře dialogové okno Styly textu, v němž můžete určit styly textu pro prvky v rámci zprávy.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×