Dialogové okno Zpráva o úkolech, karta Podrobnosti

Karta Podrobnosti v dialogovém okně Zpráva o úkolech umožňuje nastavit určité informace, jež budou zahrnuty do nové zprávy o úkolech, kterou vytváříte. Můžete provést následující akce:

  • určit, zda budou ve zprávě zobrazeny poznámky, objekty a další prvky;

  • zvolit, zda budou zobrazeny informace o přiřazeních;

  • zadat podrobnosti o formátování, například o okrajích a mřížkách.

Zobrazení dialogového okna

V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Sestavy. Klepněte na položku Vlastní a potom na tlačítko Vybrat. Klepněte na tlačítko Nová, na položku Úkol a potom na tlačítko OK. Klepněte na kartu Podrobnosti.

Podrobnosti

Skupinový rámeček Úkol

V tomto skupinovém rámečku můžete vybrat typy informací o úkolech, které budou zahrnuty do vlastní zprávy o úkolech.

Poznámky:    Určuje, že budou zahrnuty poznámky u jednotlivých úkolů.

Objekty:    Určuje, že budou zahrnuty objekty z jiných aplikací, které jsou k úkolům připojeny.

Předchůdci:    Určuje, že budou vytištěni předchůdci jednotlivých úkolů.

Následníci:    Určuje, že budou vytištěni následníci jednotlivých úkolů.

Skupinový rámeček Přiřazení

V tomto skupinovém rámečku můžete vybrat typy informací o přiřazeních, které budou zobrazeny ve vlastní zprávě o úkolech.

Poznámky:    Určuje, že budou zahrnuty poznámky k přiřazením.

Plán:    Určuje, že budou zahrnuta pole plánu přiřazení.

Náklady:    Určuje, že budou zahrnuta pole nákladů přiřazení.

Práce:    Určuje, že budou zahrnuta pole práce na přiřazených úkolech.

Formát zprávy

Okraje podrobností:    Určuje, že ve zprávě budou kolem oddílů s podrobnostmi vytištěny okraje.

Mřížka mezi podrobnostmi:    Určuje, že ve zprávě bude mezi oddíly s podrobnostmi vytištěna mřížka.

Zobrazit souhrny:    Zobrazí souhrny u polí v tabulkách, pro které lze souhrny vypočítat, jako jsou například pole Náklady a Práce.

Tlačítko Text

Otevře dialogové okno Styly textu, v němž můžete určit styly textu pro prvky v rámci zprávy.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×