Dialogové okno Změnit typ řádku

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Toto dialogové okno slouží ke změně typu vybraného řádku v oddíle Geometry (Geometrie) tabulky ShapeSheet. Při změně typu řádku se změní typ segmentu, na který řádek odkazuje.

Jestliže vyberete řádek Controls (Ovládací prvky), můžete klepnutím na příkaz Změnit typ řádku přepnout mezi zobrazením a skrytím popisu ovládacího úchytu.

Přesunout (MoveTo)

První řádek v části při řádek obsahuje řádek xa y-souřadnice prvního vrcholu z obrazce. Obvykle to je první vrchol obrazce, který byl umístěn při nakreslení obrazce a neodpovídá nutně počátečního bodu jednorozměrný obrazec.

Také je možné použít řádek MoveTo k přesunutí do jiného bodu bez nutnosti nakreslení čáry mezi těmito dvěma body. Dojde tak k přerušení cesty obrazce. Provedete to tak, že vložíte řádek mezi dva řádky a změníte typ řádku na možnost Přesunout (MoveTo). Jestliže je řádek MoveTo mezi dvěma řádky, obsahuje souřadnice X a Y prvního vrcholu čáry po přerušení cesty obrazce.

Souřadnice X a Y v tomto řádku představují buňky X a Y.

LineTo

Změní segment na čáru. Koncové body čáry jsou definovány buňkami X a Y na řádku v oddíle Geometry (Geometrie)

ArcTo

Změní segment na kruhový oblouk. Koncové body oblouku jsou definovány buňkami X a Y a oblouk je definován buňkou A na řádku oddílu Geometry (Geometrie).

EllipticalArcTo

Změní segment na eliptický oblouk. Buňky X a Y definují koncové body oblouku. Buňky A a B obsahují souřadnice řídicího bodu segmentu. Buňka C určuje úhel mezi 0 a 180 stupni pro orientaci a buňka D určuje poměr mezi hlavní a vedlejší osou, který má obvykle hodnotu 1 nebo vyšší (hodnota musí být vyšší než 0).

PolyLineTo

Změní segment na polyčáru. Řádek PolyLineTo (Polyčára) obsahuje souřadnice X a Y pro polyčáru samostatně v buňkách X a Y a obsahuje vzorec polyčáry v buňce A.

NURBSTo

Změní segment na křivku NURBS (non-uniform rational B-spline). Křivka NURBSTo obsahuje souřadnice X a Y, umístění druhého až posledního uzlu, umístění poslední tloušťky, umístění prvního uzlu, umístění první tloušťky a vzorec pro křivku NURBS. Tyto informace obsahují jednotlivě buňky X, Y, A, B, C, D a E.

Vytvoření NURBS pomocí nástroje volný tvar Obrázek tlačítka .

SplineStart

Změní segment na počátek křivky. Buňky X a Y definují druhý řídicí bod křivky. (První řídicí bod křivky je definován buňkami X a Y v řádku, který předchází řádku SplineStart (Počátek křivky).) Buňky A, B a C určují jednotlivě první, druhý a poslední uzel. Buňka D určuje stupeň křivky, který řídí zakřivení křivky s ohledem na její řídicí mnohoúhelník.

SplineKnot

Změní segment na uzel křivky. Buňky X a Y definují řídicí bod řádku. Buňka A označuje uzel křivky.

InfiniteLine

Změní segment na nekonečnou čáru. Řádek InfiniteLine (Nekonečná čára) obsahuje souřadnice X a Y dvou bodů na nekonečné čáře.

Elipsa

Změní segment na elipsu. Řádek Ellipse (Elipsa) obsahuje souřadnice X a Y středového bodu elipsy a dva další body na elipse. Buňky X a Y obsahují souřadnice X a Y středového bodu. Buňky A a B obsahují souřadnice prvního dalšího bodu a buňky C a D obsahují souřadnice druhého dalšího bodu.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×