Dialogové okno Změnit

Pole

Zobrazuje vybrané pole databáze.

Klíč

Vyberte možnost Ano, je-li pole částí primárního klíče.

Buňka

Vyberte, která buňka bude připojena k vybranému poli.

Vyhodnotit jako

Vyberte způsob vyhodnocení dat při jejich kopírování z pole do buňky:

  • Pokud pole obsahuje řetězec, vyberte možnost Hodnota nebo Vzorec. Jestliže zvolíte možnost Hodnota, bude řetězec umístěn do buňky tabulky ShapeSheet jako text uzavřený v uvozovkách. Vyberte-li možnost Vzorec, bude s řetězcem zacházeno jako se vzorcem a bude vyhodnocen.

  • Pokud pole obsahuje číselný údaj, vyberte možnost Číslo nebo měrnou jednotku.

Hodnota

Vyberte výchozí hodnotu pole. Tato možnost je dostupná pouze v případě, je-li pole částí primárního klíče. Zadáním hodnot všem primárním klíčům přiřadíte obrazce ke konkrétním záznamům v databázi. Vyberte-li možnost Žádná, nebude obrazec přiřazen ke konkrétnímu záznamu, avšak zůstane připojen k poli databáze.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×