Dialogové okno Zámek

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Zamknout

Určuje charakteristické znaky vybraného obrazec, které chcete zámek.

Šířka

Zamkne šířku vybraného obrazce a zabrání změně velikosti. Chcete-li zamknout otáčení u jednorozměrného obrazce (1D), je nutné zamknout jeho šířku.

Výška

Zamkne výšku vybraného obrazce a zabrání změně velikosti.

Poměr stran

Zamkne poměr mezi výškou a šířkou obrazce, aby se při změně velikosti neměnily rozměry obrazce.

Umístění na ose X

Zamkne (vodorovné) umístění obrazce na ose x, aby nebylo možné obrazec přesunout.

Umístění na ose Y

Zamkne (svislé) umístění obrazce na ose y, aby nebylo možné obrazec přesunout.

Oběh

Zamkne obrazec, aby jej nebylo možné otočit nástrojem Otočení. Jednorozměrný obrazec (1D) můžete přesto otočit přetažením jeho koncových bodů. Chcete-li zamknout otáčení u obrazce 1D, je nutné zamknout jeho šířku.

Počáteční bod

Zamkne počáteční bod obrazce 1D na konkrétní místo, aby jej nebylo možné přesunout.

Koncový bod

Zamkne koncový bod obrazce 1D na konkrétní místo, aby jej nebylo možné přesunout.

Text

Zamkne text v obrazci, aby jej nebylo možné upravovat.

Formát

Zamkne formátování (čára, výplň, text, stínování, zaoblení rohů, průhlednost) v obrazci, aby jej nebylo možné upravovat.

Možnost výběru

Zamkne obrazec, aby jej nebylo možné vybrat. Aby toto nastavení bylo účinné, je třeba, aby bylo v dialogovém okně Zamknout dokument zaškrtnuto políčko Obrazce.

Dialogové okno Zamknout dokument zobrazíte klepnutím na příkaz Okno průzkumníka výkresu v nabídce Zobrazit. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu souboru výkresu a klepněte na příkaz Zamknout dokument.

Možnost odstranění

Zamkne obrazec a znemožní tak jeho odstranění.

Formátování skupiny

Zamkne formátování (barva, výplň, čára a stínování) v dílčích obrazcích a zabrání tak jejich změně při formátování seskupeného obrazce. Dílčí obrazec však můžete formátovat, pokud jej vyberete.

Barvy motivu

Zamkne obrazec, aby nedošlo k jeho změně při použití barvy motivu.

Efekty motivu

Zamkne obrazec, aby nedošlo k jeho změně při použití efektu motivu.

Vše

Zamkne všechny možnosti ve skupinovém rámečku Zamknout.

Poznámka : Oddíl Protection (Zámek) v tabulce tabulka ShapeSheet obsahuje možnosti zamknutí, které nejsou k dispozici v dialogovém okně Zámek, například zamknutí proti oříznutí, úpravám pomocí všech nástrojů kreslení, úpravám a formátování textu, úpravám skupin a přepočítání výšky a šířky při změně velikosti obrazce.

Žádné

Odemkne všechny možnosti ve skupinovém rámečku Zamknout.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×