Dialogové okno Záhlaví a zápatí

Záhlaví a zápatí se zobrazí pouze na vytištěném výkresu a na obrazovce v režimu tiskového náhledu, nikoli na stránce výkresu.

Poznámka : Změny, které provedete u možností v tomto dialogovém okně, platí pro všechny stránky v aktuálním souboru.

Záhlaví

Vlevo

Určuje text, který se zobrazí v levém horním rohu stránky. Můžete zadat až 128 znaků.

Chcete-li přidat automaticky generované informace jako číslo stránky nebo aktuální datum, klepněte napravo od pole na šipku a potom klepněte na některou položku.

Na střed

Určuje text, který se zobrazí v horní prostřední části stránky. Můžete zadat až 128 znaků.

Chcete-li přidat automaticky generované informace, jako je číslo stránky nebo aktuální datum, klepněte napravo od pole na šipku a potom klepněte na některou položku.

Vpravo

Určuje text, který se zobrazí v pravém horním rohu stránky. Můžete zadat až 128 znaků.

Chcete-li přidat automaticky generované informace jako číslo stránky nebo aktuální datum, klepněte napravo od pole na šipku a potom klepněte na některou položku.

Okraj

Určuje vzdálenost od textu k okraji stránky. U záhlaví se vzdálenost měří od vrcholu textu k hornímu okraji stránky.

Formát

Písmo

Zobrazuje aktuální písmo a jeho velikost. Chcete-li změnit toto nastavení, klepněte na tlačítko Zvolit písmo.

Zvolit písmo

Klepnutím otevřete dialogové okno Zvolit písmo, kde můžete nastavit typ písma, velikost písma a další možnosti formátování textu.

Zápatí

Vlevo

Určuje text,který se zobrazí v dolním levém rohu stránky. Můžete zadat až 128 znaků.

Chcete-li přidat automaticky generované informace jako číslo stránky nebo aktuální datum, klepněte napravo od pole na šipku a potom klepněte na některou položku.

Na střed

Určuje text, který se zobrazí v dolní prostřední části stránky. Můžete zadat až 128 znaků.

Chcete-li přidat automaticky generované informace jako číslo stránky nebo aktuální datum, klepněte napravo od pole na šipku a potom klepněte na některou položku.

Vpravo

Určuje text, který se zobrazí v pravém dolním rohu stránky. Můžete zadat až 128 znaků.

Chcete-li přidat automaticky generované informace jako číslo stránky nebo aktuální datum, klepněte napravo od pole na šipku a potom klepněte na některou položku.

Okraj

Určuje vzdálenost od textu k okraji stránky. U zápatí se vzdálenost měří od dolního okraje textu zápatí k dolnímu okraji stránky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×