Dialogové okno Vzhled stránky, karty Záhlaví a Zápatí

Na kartách Záhlaví a Zápatí v dialogovém okně Vzhled stránky můžete zadat informace, které se zobrazí v horní nebo dolní části všech stránek aktuálního zobrazení nebo zprávy. Můžete provést následující akce:

  • zadat části záhlaví nebo zápatí umístěné vlevo, uprostřed a vpravo,

  • přidat do záhlaví nebo zápatí automaticky generovaná čísla stránek, datum a čas,

  • přidat do záhlaví nebo zápatí určitá pole s informacemi.

Zobrazení dialogového okna

Nastavte zobrazení nebo zobrazte zprávu, jejichž záhlaví nebo zápatí chcete nastavit. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Vzhled stránky a poté klepněte na kartu Záhlaví nebo Zápatí.

Podrobnosti

Skupinový rámeček Náhled

Zobrazuje, jaký bude vzhled záhlaví nebo zápatí s vybranými možnostmi.

Část Zarovnání

Doleva   : Zobrazuje text nebo obrázek, který se má zobrazit v levé části záhlaví nebo zápatí. Zadejte text a klepněte na formátovací tlačítko nebo vyberte pole, které chcete vložit do této části záhlaví nebo zápatí.

Na střed   : Zobrazuje text nebo obrázek, který se má zobrazit v prostřední části záhlaví nebo zápatí. Zadejte text a klepněte na formátovací tlačítko nebo vyberte pole, které chcete vložit do této části záhlaví nebo zápatí.

Doprava   : Zobrazuje text nebo obrázek, který se má zobrazit v pravé části záhlaví nebo zápatí. Zadejte text a klepněte na formátovací tlačítko nebo vyberte pole, které chcete vložit do této části záhlaví nebo zápatí.

Tlačítka na panelu nástrojů

Písmo   :  Obrázek tlačítka Otevře dialogové okno Písmo, ve kterém můžete změnit písmo, velikost písma, barvu a styl textu vybraného v záhlaví nebo zápatí.

Číslo stránky   :  Obrázek tlačítka Vloží do záhlaví nebo zápatí čísla stránek, která se budou tisknout při tisku zobrazení nebo zprávy.

Celkový počet stránek   :  Obrázek tlačítka Vloží do tištěného zobrazení celkový počet stránek a při tisku automaticky upraví čísla stránek. Pokud například chcete použít formát Stránka 1 z 12, Stránka 2 z 12 atd., zadejte do pole slovo Stránka, klikněte na tlačítko Číslo stránky, zadejte předložku z a potom klikněte na tlačítko Celkový počet stránek.

Datum   :  Obrázek tlačítka Vloží do záhlaví nebo zápatí aktuální datum.

Čas   :  Obrázek tlačítka Vloží do záhlaví nebo zápatí aktuální čas.

Název souboru   :  Obrázek tlačítka Vloží do záhlaví nebo zápatí název souboru aktivního projektu.

Obrázek   :  Obrázek tlačítka Otevře dialogové okno Vložit obrázek, ve kterém můžete vybrat obrázek k vložení do záhlaví nebo zápatí.

Pole

Obecné   : Určuje pole, které má být přidáno do záhlaví nebo zápatí. Vyberte požadované pole v rozevíracím seznamu a klepněte na tlačítko Přidat. Hodnoty Název projektu, Název společnosti, Jméno nadřízeného, Předmět, Autor a Klíčové slovo pocházejí z karty Souhrnné informace v dialogovém okně Vlastnosti projektu.

Přidat   : Vloží pole vybrané v rozevíracím seznamu Obecné do zvolené oblasti záhlaví nebo zápatí.

Pole projektu   : Určuje pole na úrovni projektu (například pole Dokončeno % nebo Dokončeno), které se má být přidat do záhlaví nebo zápatí. Vyberte požadované pole v rozevíracím seznamu a klepněte na tlačítko Přidat.

Přidat   : Vloží pole vybrané v rozevíracím seznamu Pole projektu do zvolené oblasti záhlaví nebo zápatí.

Příkazová tlačítka

Náhled před tiskem:    Zobrazí okno náhledu před tiskem, ve kterém si lze prohlédnout, jak bude vypadat vytištěné aktivní zobrazení nebo sestava. Do aktuálního zobrazení se vrátíte klepnutím na tlačítko Zavřít.

Možnosti:    Otevře dialogové okno Vlastnosti dokumentu, ve kterém můžete vybrat zásobník papíru, řazení stránek a další možnosti určené tiskárnou. Tyto možnosti jsou specifické pro vybranou tiskárnu. Další informace naleznete v dokumentaci k tiskárně.

Tisk:    Otevře dialogové okno Tisk, pomocí kterého můžete aktivní zobrazení nebo sestavu vytisknout. Můžete zadat počet kopií a určit, které stránky mají být vytištěny. Pokud jste v zobrazení formuláře nebo v zobrazení Diagram závislostí, je nutné před tiskem vybrat v nabídce Zobrazit jiné zobrazení.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×