Dialogové okno Vzhled stránky, karta Zobrazení

Karta Zobrazení v dialogovém okně Vzhled stránky slouží k zadání prvků zobrazení, které chcete zahrnout do výtisku aktuálního zobrazení. Tuto kartu nelze použít u sestav, proto u nich není k dispozici. Karta umožňuje:

  • zahrnout do tisku všechny sloupce tabulky a prázdné stránky,

  • zadat tisk poznámek spolu se zobrazením nebo sestavou,

  • přizpůsobit časovou osu vytištěné stránce.

Zobrazení dialogového okna

Přejděte do zobrazení, jehož možnosti chcete nastavit. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Vzhled stránky a potom na kartu Zobrazení.

Podrobnosti

Možnosti zobrazení Ganttova diagramu, tabulky, grafu a síťového diagramu

Tato zaškrtávací políčka jsou k dispozici pro všechny typy zobrazení kromě zobrazení Kalendář. Zaškrtávací políčka jsou zobrazena podle toho, zda jsou nebo nejsou (zobrazeny šedě) pro aktuální zobrazení k dispozici.

Tisknout všechny sloupce tabulky   : Vytiskne všechna pole (sloupce) tabulky bez ohledu na to, jestli se zobrazují. Toto políčko zaškrtněte například tehdy, když tisknete zobrazení Ganttův diagram a chcete zobrazit i sloupce skryté za částí zobrazení grafu. Když zaškrtnutí zrušíte, vytisknou se jenom sloupce viditelné v aktivním zobrazení. Ve výchozím nastavení toto políčko není zaškrtnuté.

Tisknout prvních n sloupců na všech stránkách   : Vytiskne zadaný počet sloupců od levého okraje každé stránky v zobrazení. Zaškrtněte toto políčko a potom zadejte do číselníku počet sloupců. Čtenáři se tak budou moct v zobrazení jednodušeji zorientovat. Ve výchozím nastavení toto políčko není zaškrtnuté.

Tisknout poznámky   : Vytiskne všechny poznámky k úkolům, zdrojům a přiřazením. Poznámky se vytisknou jako skupina na samostatné stránce nebo stránkách po vytištění zobrazení. Ve výchozím nastavení toto políčko není zaškrtnuté.

Tisknout prázdné stránky   : Vytiskne stránky v zobrazení, které neobsahuje žádná data, například v rozsáhlém Ganttově diagramu nebo v síťovém diagramu. Toto nastavení usnadní sestavení vytištěného zobrazení na vývěsku. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuté.

Přizpůsobit časovou osu konci stránky   : Změní šířku jednotek časové osy tak, aby se výtisk přizpůsobil celé ploše stránky. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuté.

Tisknout souhrny řádků u hodnot v rozsahu tištěných dat   : Přidá k vytištěné časové ose zobrazení použití, které obsahuje součty řádků pro rozsah časově uspořádaných dat, sloupec součtu. Rozsah dat použitý pro tento součet je zadaný v dialogovém okně Tisk.

Tisknout součty sloupců   : Přidá k vytištěnému zobrazení použití, které obsahuje součty sloupců pro rozsah tabulky a časově uspořádaných dat, řádek součtu. Rozsah dat použitý pro tento součet je zadaný v dialogovém okně Tisk.

Možnosti zobrazení Kalendář

Je-li aktuálním zobrazením zobrazení Kalendář, zobrazíte klepnutím na kartu Zobrazení v dialogovém okně Vzhled stránky následující možnosti zobrazení Kalendář:

Část Tisk

Počet měsíců na stránku   : Určuje, že chcete ve vytištěném kalendáři zobrazit měsíce. Můžete vybrat tisk jednoho nebo dvou měsíců na stránku. Tento přepínač je ve výchozím nastavení vybraný.

1   : Na každou stránku vytiskne jeden měsíc. Tento přepínač je k dispozici jenom v případě, že je vybraný přepínač Počet měsíců na stránku. Tento přepínač je ve výchozím nastavení vybraný.

2   : Na každou stránku vytiskne dva měsíce. Tento přepínač je k dispozici jenom v případě, že je vybraný přepínač Počet měsíců na stránku.

V měsíci zobrazit pouze dny   : V datových polích zobrazí jenom data vytištěného měsíce. Pokud chcete do mřížky kalendáře přidat první a poslední dny okolních měsíců, například zobrazit také 30. a 31. den předchozího měsíce, zaškrtnutí tohoto políčka zrušte. Toto zaškrtávací políčko je k dispozici jenom v případě, že je vybraný přepínač Počet měsíců na stránku. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuté.

V měsíci zobrazit pouze týdny   : V datových polích zobrazí pouze data pro týdny obsahující dny vytištěného měsíce. Pokud chcete zobrazit také data okolních měsíců, zaškrtnutí tohoto políčka zrušte. Toto zaškrtávací políčko je k dispozici pouze v případě, že je vybraný přepínač Počet měsíců na stránku. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuté.

Počet týdnů na stránku   : Vytiskne na stránce zadaný počet týdnů. Klepněte na tento přepínač a potom zadejte do číselníku počet týdnů, které chcete zobrazit na stránce.

Stejná výška týdne jako na obrazovce   : Vytiskne týdny ve stejné výšce, v jaké se zobrazí v zobrazení Kalendář.

Část Podrobnosti

Tisknout nadpis kalendáře   : Vytiskne na každé stránce měsíc a rok. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuté.

Tisknout kalendáře předchozího a následujícího měsíce v legendě   : V horních rozích vytištěných stránek kalendáře vytiskne malé kalendáře předchozího a následujícího měsíce. Ve výchozím nastavení toto políčko není zaškrtnuté.

Zobrazit dodatečné úkoly   : Vytiskne úkoly, jejichž pruhy se v aktuálním zobrazení Kalendář nezobrazují. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuté.

Po každé stránce   : Vytiskne po každé stránce seznam dodatečných úkolů, které se nezobrazují v aktuálním zobrazení Kalendář. Tento přepínač je k dispozici pouze tehdy, pokud je zaškrtnuté políčko Zobrazit dodatečné úkoly. Tento přepínač je zvolený ve výchozím nastavení.

Po poslední stránce   : Vytiskne po poslední stránce seznam dodatečných úkolů, které nejsou zobrazené v aktuálním zobrazení Kalendář. Tento přepínač je k dispozici pouze tehdy, když je zaškrtnuté políčko Zobrazit dodatečné úkoly.

Seskupit podle dne   : Vytiskne dodatečné úkoly, které nejsou zobrazené v zobrazení Kalendář, jako seznam seskupený podle data, k němuž úkoly patří. Úkoly, které trvají déle než jeden den, se vytisknou pro všechny zadané dny. Toto zaškrtávací políčko je k dispozici pouze tehdy, když je zaškrtnuté políčko Zobrazit dodatečné úkoly. Ve výchozím nastavení toto políčko není zaškrtnuté.

Tisknout poznámky   : Spolu s kalendářem vytiskne poznámky k úkolům. Poznámky se vytisknou po vytištění kalendáře jako skupina na zvláštní stránce.

Styly textu   : Otevře dialogové okno Styly textu, pomocí něhož můžete upravit typ, velikost a barvu písma a jiné možnosti pro data a dodatečné úkoly v tištěném kalendáři.

Příkazová tlačítka

Náhled před tiskem   : Zobrazí okno náhledu před tiskem, ve kterém se můžete podívat, jak bude vypadat vytištěné zobrazení kalendáře. Do aktuálního zobrazení se vrátíte klepnutím na tlačítko Zavřít.

Možnosti:    Otevře dialogové okno Vlastnosti dokumentu, ve kterém můžete vybrat zásobník papíru, řazení stránek a další možnosti určené tiskárnou. Tyto možnosti jsou specifické pro vybranou tiskárnu. Další informace naleznete v dokumentaci k tiskárně.

Tisk   : Otevře dialogové okno Tisk, pomocí něhož můžete vytisknout zobrazení Kalendář. Můžete zadat počet kopií a stránky, které chcete tisknout.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×