Dialogové okno Vzhled stránky, karta Stránka

Karta Stránka v dialogovém okně Vzhled stránky slouží k zadání možností stránky před tiskem aktuálního zobrazení nebo sestavy. Můžete:

  • určit, zda má být stránka orientována na výšku nebo na šířku,

  • zvolit měřítko stránky,

  • vybrat formát papíru.

Zobrazení dialogového okna

Zobrazte zobrazení nebo sestavu, pro kterou chcete nastavit možnosti. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Vzhled stránky a potom na kartu Stránka.

Podrobnosti

Část Orientace

Na výšku:    Vytiskne projekt svisle tak, aby byl horní okraj stránky umístěn na kratší straně papíru.

Na šířku:    Vytiskne projekt vodorovně tak, aby byl horní okraj stránky umístěn na delší straně papíru. Ve výchozím nastavení je tento přepínač vybrán.

Část Měřítko

Měřítko:    Zmenší nebo zvětší vytištěný projekt. Klepněte na přepínač Měřítko a zadejte pomocí číselníku % normální velikosti, o kolik procent chcete zvětšit nebo zmenšit velikost vytištěného obrazu zobrazení. Pokud nechcete zvětšit nebo zmenšit velikost, zadejte hodnotu 100. Vytištěný obraz lze zmenšit na 10 procent normální velikosti nebo zvětšit na 500 procent normální velikosti. Ve výchozím nastavení je tato možnost vybrána a nastavena na 100% normální velikosti.

Přizpůsobit na:    Zmenší nebo zvětší velikost projektu nebo výběru při tisku tak, aby se vešel na zadaný počet stránek. Vyberte přepínač Přizpůsobit na, pomocí prvního číselníku zadejte počet stránek vodorovně a pomocí druhého číselníku zadejte počet stránek svisle.

Část Jiné

Formát papíru:    Určuje formát papíru použitého pro tisk projektu. Ve výchozím nastavení je vybrán formát Letter (21,6 x 27,9 cm).

Číslo první stránky:    Určuje první číslo stránky vytištěného projektu. V aplikaci Microsoft Office Project začíná číslování stránek projektu číslem zadaným uživatelem. Je-li vybrána výchozí možnost Automaticky, je číslování zahájeno na stránce 1. Stačí zadat číslo a aplikace Project vloží do tištěného dokumentu slovo „stránka“ automaticky.

Příkazová tlačítka

Náhled před tiskem:    Zobrazí okno náhledu před tiskem, ve kterém si lze prohlédnout, jak bude vypadat vytištěné aktivní zobrazení nebo sestava. Do aktuálního zobrazení se vrátíte klepnutím na tlačítko Zavřít.

Možnosti:    Otevře dialogové okno Vlastnosti dokumentu, ve kterém můžete vybrat zásobník papíru, řazení stránek a další možnosti určené tiskárnou. Tyto možnosti jsou specifické pro vybranou tiskárnu. Další informace naleznete v dokumentaci k tiskárně.

Tisk:    Otevře dialogové okno Tisk, pomocí kterého můžete aktivní zobrazení nebo sestavu vytisknout. Můžete zadat počet kopií a určit, které stránky mají být vytištěny. Pokud jste v zobrazení formuláře nebo v zobrazení Diagram závislostí, je nutné před tiskem vybrat v nabídce Zobrazit jiné zobrazení.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×