Dialogové okno Vzhled stránky (karta Měřítko výkresu)

Poznámka : Nastavení na této kartě bude platit pouze pro aktuálně zobrazenou Stránka výkresu, nikoli pro celý soubor ani pro stránky pozadí přiřazené ke stránce výkresu.

Bez měřítka (1:1)

Klepněte na tento přepínač, chcete-li vytvořit výkres Stránka výkresuMěřítko. Vyberete-li na této kartě přepínač Bez měřítka a na kartě Velikost stránky přepínač Shodná s velikostí papíru tiskárny, bude stránka výkresu přesně shodná s tištěným výkresem.

Předdefinované měřítko

Klepněte na tento přepínač, chcete-li nastavit stránku výkresu na předdefinované měřítko.

Architektura  Zahrnuje rozměry v amerických jednotkách, například 3/32" = 1' 0".

Stavebnictví  Zahrnuje rozměry v amerických jednotkách, například 1" = 10' 0".

Metrické  Zahrnuje standardní metrická měřítka, například 1:100.

Strojírenství  Zahrnuje standardní měřítka ve strojírenství, například 1/32:1.

Vlastní měřítko

Klepněte na tento přepínač, chcete-li nastavit vlastní poměr velikosti stránky výkresu k fyzickým rozměrům. Je-li například nastaveno měřítko 2 cm = 1 m, potom obrazec, který měří na vytištěné stránce 2 centimetry (při tisku nastaveném na 100 procent), měří na pravítku aplikace Microsoft Office Visio 1 metr a představuje objekt reálného světa, který je 1 metr dlouhý.

Velikost stránky (v měrných jednotkách)

Nastaví skutečnou velikost kreslení. Zadejte fyzické rozměry kreslené oblasti, například pro velkou místnost či celé podlaží můžete zadat 6 x 15 metrů.

Náhled

Zobrazuje miniaturu aktuálního vzájemného nastavení papíru tiskárny a stránky výkresu.

V mnoha případech je potřeba, aby se papír tiskárny přesně shodoval se stránkou výkresu. Toho lze docílit tak, že na kartě Velikost stránky vyberete přepínač Shodná s velikostí papíru tiskárny.

Papír tiskárny

Vypíše aktuální nastavení papíru tiskárny nastavené na kartě Nastavení tisku.

Stránka výkresu

Vypíše aktuální nastavení stránky výkresu nastavené na kartě Velikost stránky.

Lupa tisku

Vypíše všechna zmenšení nebo zvětšení nastavená na kartě Nastavení tisku.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×