Dialogové okno Vzhled stránky, karta Legenda

Karta Legenda v dialogovém okně Vzhled stránky slouží k zadání informací, které budou ve vytištěném zobrazení zobrazeny jako legenda. Tato karta není k dispozici pro sestavy. Můžete:

  • zadat legendu umístěnou na stránce vlevo, uprostřed a vpravo,

  • přidat do legendy automaticky generovaná čísla stránek, data a časy,

  • přidat do legendy pole s určitými informacemi.

Zobrazení dialogového okna

Zobrazte zobrazení, pro které chcete nastavit legendu. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Vzhled stránky a potom na kartu Legenda.

Podrobnosti

Část Náhled

Zobrazuje, jak bude legenda vypadat s vybranými možnostmi.

Část Zarovnání

Doleva:    Zobrazí text nebo obrázek v levé části legendy. Zadejte text, klepněte na tlačítko pro formátování nebo vyberte pole, které vložíte do dané části legendy.

Na střed:    Zobrazí text nebo obrázek ve střední části legendy. Zadejte text, klepněte na tlačítko pro formátování nebo vyberte pole, které vložíte do dané části legendy.

Doprava:    Zobrazí text nebo obrázek v pravé části legendy. Zadejte text, klepněte na tlačítko pro formátování nebo vyberte pole, které vložíte do dané části legendy.

Tlačítka panelů nástrojů

Písmo:     Button image Otevře dialogové okno Písmo, ve kterém můžete změnit písmo, velikost písma, barvu a styl vybraného textu v legendě.

Vložit číslo stránky:     Button image Vloží při tisku zobrazení do legendy čísla stránek.

Vložit celkový počet stránek:     Button image Vloží celkový počet stránek v tištěném zobrazení a při tisku zobrazení automaticky upraví čísla stránek. Pokud například chcete použít formát „Stránka 1 z 12“, „Stránka 2 z 12“ atd., zadejte do pole text „Stránka“, klepněte na tlačítko Vložit číslo stránky, zadejte text „z“ a klepněte na tlačítko Vložit celkový počet stránek.

Vložit dnešní datum:     Button image Vloží do legendy aktuální datum.

Vložit aktuální čas:     Button image Vloží do legendy aktuální čas.

Vložit název souboru:     Button image Vloží do legendy název souboru aktivního projektu.

Vložit obrázek:     Button image Otevře dialogové okno Vložit obrázek, ve kterém můžete vybrat obrázek, který chcete vložit do legendy.

Pole

Obecné:    Slouží k určení pole, které bude přidáno do legendy. Vyberte pole z rozevíracího seznamu a klepněte na tlačítko Přidat. Hodnoty Název projektu, Název společnosti, Jméno nadřízeného, Předmět, Autor a Klíčové slovo jsou získávány z karty Souhrnné informace v dialogovém okně Vlastnosti projektu.

Přidat:    Vloží pole vybrané v seznamu Obecné do vybrané oblasti pole legendy.

Pole projektu:    Slouží k určení pole na úrovni projektu (například Dokončeno % nebo Dokončení), které bude přidáno do legendy. Vyberte pole z rozevíracího seznamu a klepněte na tlačítko Přidat.

Přidat:    Vloží pole vybrané v seznamu Pole projektu do vybrané oblasti pole legendy.

Část Legenda

Každá stránka:    Určuje, že legenda bude vytištěna na každé stránce. To je užitečné při tisku na velké formáty papíru. Ve výchozím nastavení je tento přepínač vybrán.

Stránka legendy:    Určuje, že legenda bude vytištěna na samostatném listu. To je užitečné při tisku na standardní formáty papíru.

Žádná:    Určuje, že legenda nebude vytištěna.

Šířka:    Určuje šířku textové oblasti legendy v centimetrech. Ve výchozím nastavení je šířka legendy 5,08 cm.

Příkazová tlačítka

Popisky legendy:    Otevře dialogové okno Písmo, ve kterém můžete změnit písmo, velikost písma, barvu a styl vybraného textu v legendě.

Náhled před tiskem:    Zobrazí okno náhledu před tiskem, ve kterém si lze prohlédnout, jak bude vypadat vytištěné aktivní zobrazení. Do aktuálního zobrazení se vrátíte klepnutím na tlačítko Zavřít.

Možnosti:    Otevře dialogové okno Vlastnosti dokumentu, ve kterém můžete vybrat zásobník papíru, řazení stránek a další možnosti určené tiskárnou. Tyto možnosti jsou specifické pro vybranou tiskárnu. Další informace naleznete v dokumentaci k tiskárně.

Tisk:    Otevře dialogové okno Tisk, pomocí kterého můžete aktivní zobrazení vytisknout. Můžete zadat počet kopií a určit, které stránky mají být vytištěny. Pokud jste v zobrazení formuláře nebo v zobrazení Diagram závislostí, je nutné před tiskem vybrat v nabídce Zobrazit jiné zobrazení.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×