Dialogové okno Vzhled stránky, karta Legenda

Na kartě Legenda v dialogovém okně Vzhled stránky můžete zadat informace, které se zobrazí jako legenda na vytištěném zobrazení. Nastavení na této kartě nejsou platná ani dostupná pro sestavy. Na této kartě můžete:

  • zadat legendu umístěnou vlevo, uprostřed a vpravo,

  • přidat do legendy automaticky generovaná čísla stránek, datum a čas,

  • přidat do legendy určitá informační pole.

Zobrazení dialogového okna

Nastavte zobrazení jehož legendu chcete nastavit. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Vzhled stránky a poté klepněte na kartu Legenda.

Podrobnosti

Část Náhled

Zobrazuje, jaký bude vzhled legendy s vybranými možnostmi.

Skupinový rámeček Zarovnání

Vlevo   : Zobrazuje text nebo obrázek, který se má objevit v levé části legendy. Zadejte text a klepněte na formátovací tlačítko nebo vyberte pole, které chcete vložit do této části legendy.

Na střed   : Zobrazuje text nebo obrázek, který se má objevit v prostřední části legendy. Zadejte text a klepněte na formátovací tlačítko nebo vyberte pole, které chcete vložit do této části legendy.

Vpravo   : Zobrazuje text nebo obrázek, který se má objevit v pravé části legendy. Zadejte text a klepněte na formátovací tlačítko nebo vyberte pole, které chcete vložit do této části legendy.

Tlačítka na panelu nástrojů

Písmo   :  Obrázek tlačítka Otevře dialogové okno Písmo, ve kterém můžete změnit písmo, velikost písma, barvu a styl textu vybraného v legendě.

Číslo stránky   :  Obrázek tlačítka Vloží do legendy čísla stránek, která se budou tisknout při tisku zobrazení.

Celkový počet stránek   :  Obrázek tlačítka Vloží do tištěného zobrazení celkový počet stránek a při tisku automaticky upraví čísla stránek. Pokud například chcete použít formát Stránka 1 z 12, Stránka 2 z 12 atd., zadejte do pole slovo Stránka, klikněte na tlačítko Číslo stránky, zadejte předložku z a potom klikněte na tlačítko Celkový počet stránek.

Datum   :  Obrázek tlačítka Vloží do legendy aktuální datum.

Čas   :  Obrázek tlačítka Vloží do legendy aktuální čas.

Název souboru   :  Obrázek tlačítka Vloží do legendy název souboru aktivního projektu.

Obrázek   :  Obrázek tlačítka Otevře dialogové okno Vložit obrázek, ve kterém můžete vybrat obrázek k vložení do legendy.

Pole

Obecné   : Určuje pole, které má se má přidat do legendy. Vyberte požadované pole v rozevíracím seznamu a klepněte na tlačítko Přidat. Hodnoty Název projektu, Název společnosti, Jméno nadřízeného, Předmět, Autor a Klíčové slovo pocházejí z karty Souhrnné informace v dialogovém okně Vlastnosti projektu.

Přidat   : Vloží pole vybrané v rozevíracím seznamu Obecné do zvolené oblasti legendy.

Pole projektu   : Určuje pole na úrovni projektu (například pole Dokončeno % nebo Dokončeno), které má se má přidat do legendy. Vyberte požadované pole v rozevíracím seznamu a klepněte na tlačítko Přidat.

Přidat   : Vloží pole vybrané v rozevíracím seznamu Pole projektu do zvolené oblasti legendy.

Část Legenda

Každá stránka   : Určuje, že se legenda vytiskne na každé stránce. To je užitečné, pokud tisknete na velké listy papíru. Ve výchozím nastavení je vybraná tato možnost.

Stránky legendy   : Určuje, že se legenda vytiskne na samostatném listu. To je užitečné, pokud tisknete na papír standardní velikosti.

Žádná   : Určuje, že se nevytiskne žádná legenda.

Šířka   : Určuje šířku oblasti textu legendy. Ve výchozím nastavení je šířka legendy 5,08 cm.

Příkazová tlačítka

Popisky legendy   : Otevře dialogové okno Písmo, ve kterém můžete změnit písmo, velikost písma, barvu a styl textu vybraného v legendě.

Náhled před tiskem:    Zobrazí okno náhledu před tiskem, ve kterém se můžete podívat, jak bude vypadat vytištěné aktivní zobrazení. Do aktuálního zobrazení se vrátíte klepnutím na tlačítko Zavřít.

Možnosti:    Otevře dialogové okno Vlastnosti dokumentu, ve kterém můžete vybrat zásobník papíru, řazení stránek a další možnosti určené tiskárnou. Tyto možnosti jsou specifické pro vybranou tiskárnu. Další informace naleznete v dokumentaci k tiskárně.

Tisk:    Otevře dialogové okno Tisk, pomocí kterého můžete aktivní zobrazení vytisknout. Můžete zadat počet kopií a určit, které stránky se mají vytisknout. Pokud jste v zobrazení formuláře nebo v zobrazení Diagram závislostí, je nutné před tiskem vybrat v nabídce Zobrazit jiné zobrazení.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×