Dialogové okno Vytvořit synchronizovanou kopii

Určete, na kterou stránku chcete umístit kopii vybraných obrazců a jejich podřízených a jak mají být zpracováni podřízení vedoucího oddělení na původní stránce. Kopie je synchronizovaná, což znamená, že změny provedené v textu nebo datech obrazce na jedné ze stránek budou provedeny v duplikovaných obrazcích na obou stránkách.

Poznámky : 

  • Jiné změny než změny textu nebo dat obrazce nebudou synchronizovány. Jestliže například odstraníte synchronizovaný obrazec, bude odstraněn pouze tento obrazec na této stránce. Synchronizované kopie na jiných stránkách zůstanou nezměněny.

  • Pokud obrazce obsahují obrázky, budou zahrnuty do synchronizovaných kopií.

Nová stránka

Klepnutím vytvoříte novou stránku ve výkresu organizačního diagramu, na které bude umístěna kopie oddělení z původní stránky.

Existující stránka

Klepnutím umístíte kopii oddělení z původní stránky na stránku, která již v dokumentu organizačního diagramu existuje. Vyberte požadovanou stránku.

Poznámka : Synchronizovanou kopii nelze umístit na stejnou stránku, na které se nachází původní obrazec, ani na stejnou stránku, na které se nachází jiná synchronizovaná kopie téhož obrazce.

Skrýt podřízené na původní stránce

Zaškrtnutím skryjete podřízené na původní stránce. Vzhled obrazce nadřízeného se změní, aby označoval, že podřízení jsou skryti.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×