Dialogové okno Vrstva

Přiřadí vybranému obrazci jednu nebo více Vrstva nebo zruší přiřazení obrazce do vrstev.

Na vrstvách

Zvýrazní vrstvy, do kterých je vybraný obrazec přiřazen. Chcete-li přiřazení do vrstvy změnit, klepněte na jiný název vrstvy. Pokud chcete obrazec přiřadit do dalších vrstev, stiskněte klávesu CTRL a klepněte na názvy vrstev.

Zachovat vrstvy členů skupin

Určuje, že je u členských obrazců skupiny zachováno jejich aktuální přiřazení do vrstev. Toto nastavení bude aktivní po přiřazení skupiny do vrstvy. Zaškrtnutí tohoto políčka nemá žádný vliv, není-li aktuálně vybraný obrazec skupinou.

Můžete například přiřadit stůl do vrstvy s nábytkem a počítač do vrstvy s elektronikou a poté je seskupit. Jestliže poté přiřadíte skupinu do vrstvy pracovna, zachovají si stůl i počítač také svá předchozí přiřazení do vrstev.

Pokud při přiřazení VrstvaSkupina do vrstvy není toto políčko zaškrtnuto, budou všichni členové skupiny přiřazeni do nové vrstvy. Jejich předchozí přiřazení do vrstev bude zrušeno.

Nová

Otevře dialogové okno Nová vrstva, ve kterém můžete zadat název a vytvořit novou vrstvu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×